Czy organ realizujący egzekucję może uznać, iż dotychczasowy właściciel jest w stanie we własnym zakresie zaspokoić swoje potrzeby mieszkaniowe?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Prochera Witold
Odpowiedzi udzielono: 7 maja 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Organ arch.-bud. wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Zgodnie z treścią decyzji jedna z przewidzianych pod pas drogowy nieruchomości, stanowiąca własność prywatną i zabudowana budynkiem mieszkalnym, winna przejść na własność wskazanej jednostki samorządu terytorialnego. Mimo upływu wskazanego w decyzji terminu opróżnienia i wydania nieruchomości (termin ten przypadał po upływie 120 dni od dnia, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna) oraz wypłaty odszkodowania dotychczasowemu właścicielowi, ten nie chce opróżnić i opuścić nieruchomości. Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 18.10.2017 r., K27/15, art. 144 ustawy z 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji - dalej u.p.e.a. utracił moc obowiązującą w zakresie, w jakim odnosi się do eksmisji "na bruk" z lokali mieszkalnych osób, które nie są w stanie we własnym zakresie zaspokoić swoich potrzeb mieszkaniowych.

Czy realizujący egzekucję obowiązku opróżnienia i wydania nieruchomości organ administracji architektoniczno–budowlanej (właściwy z uwagi na to, że obowiązek wynika z wydanej przez niego decyzji), mając na uwadze fakt wypłaty odszkodowania dotychczasowemu właścicielowi może uznać, iż dotychczasowy właściciel jest w stanie we własnym zakresie zaspokoić swoje potrzeby mieszkaniowe?

Jeśli tak, to czy można "wystawić" dotychczasowego właściciela "na bruk" i jeśli tak, to czy organ winien zabezpieczyć przed uszkodzeniem lub zniszczeniem ruchomości dotychczasowego właściciela?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX