Czy organ wykonawczy gminy może w drodze zarządzenia zlecić przeprowadzeni weryfikacji dochodów i stanu majątkowego najemców lokali komunalnych, jednostce budżetowej lub jednoosobowej spółce gminnej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wilk Jakub
Odpowiedzi udzielono: 7 maja 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Gmina przeprowadza weryfikację dochodów i stanu majątkowego najemców lokali komunalnych w oparciu o art. 21c ustawy o ochronie praw lokatorów.

Czy może przeprowadzić weryfikację dochodów np .jednostka budżetowa lub spółka gminna, którym gmina powierzyła realizację zadania w zakresie administrowania?

Czy organ wykonawczy gminy może w drodze zarządzenia zlecić to zadanie jednostce budżetowej lub jednoosobowej spółce gminnej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX