Na jakich zasadach będzie można nadal legalnie zatrudniać obywatela Ukrainy?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Ziółkowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 7 maja 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zatrudniamy obywatela Ukrainy na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Pracownik równocześnie oczekuje na wydanie decyzji o pobycie rezydenta długoterminowego UE. Oświadczenie jest ważne do 10.02.2024.

Czy jeżeli do tego czasu złożymy wniosek o wydanie zezwolenia na pracę, to pracownik będzie mógł nadal legalnie pracować?

Zakładamy, że do 10.02.2024. nie uzyskamy zezwolenia na pracę oraz że pracownik nie uzyska decyzji o pobycie rezydenta długoterminowego.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX