Czy dopuszczalne jest potrącenie, po dokonaniu którego pracownikowi pozostanie równowartość połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę, gdy pracownik wyraził na to zgodę?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Grzegorczyk Maja
Odpowiedzi udzielono: 7 maja 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracodawca udzielił pracownikowi pożyczki. Strony umówiły się, że pożyczka będzie spłacana w równych ratach przez okres 6 miesięcy. Pracownik otrzymuje wynagrodzenie w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Czy pracodawca może dokonać potrącenia z wynagrodzenia i przekazać tytułem wynagrodzenia kwotę pomniejszoną o wysokość raty, jeśli posiada pisemną zgodę pracownika na takie potrącenie? Po potrąceniu pracownik otrzyma tylko połowę minimalnego wynagrodzenia. Czy pisemna zgoda pracownika może być jednorazowa i obejmować okres 6 miesięcy, czy musi być wyrażana co miesiąc?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX