Questions and answers

Czy można wybudować przy budynku mieszkalnym jednorodzinnym garaż parterowy bez poddasza użytkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2020 r., Mackiewicz Marta | Aktualne

Na kogo mogą być nałożone obowiązki decyzją art. 51 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo budowlane?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2020 r., Mackiewicz Marta | Aktualne

W jakich placówkach może pracować instruktor praktycznej nauki zawodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2020 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób należy postąpić, jeśli pracownik otrzymywał nienależnie składnik wynagrodzenia przez 2 lata?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2020 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Czy w zabudowie szeregowej schody mogą być usytuowane przy granicy sąsiedniej nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2020 r., Wasilewski Filip | Aktualne

Czy istnieje obowiązek posiadania dowodów OT, LT czy kart środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2020 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Kiedy można wystąpić o kolejne postojowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak wykazać sprzedaż w formie wysyłkowej książek i kalendarzy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2020 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy można pracownikowi oddać stare drzwi szkolne, które zostaną wymienione na nowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Na jakich zasadach stowarzyszenie może prowadzić odpłatną sprzedaż gadżetów z przeznaczeniem na cele charytatywne?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2020 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy wicedyrektorowi należy wliczyć pensum łączone na okres wakacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2020 r., Handzlik Marta | Aktualne

Który akt prawny wskazuje, jaki metraż powinien przypadać na jedno dziecko w przedszkolu publicznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Jakie są konsekwencje w sytuacji, gdy zmienia się przeznaczenie nabywanego lokalu użytkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2020 r., Kłos Piotr | Aktualne

Jak należy zaksięgować zakup listów zastawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2020 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Jak zaksięgować w PKPiR transakcję sprzedaży i zakupu samochodu z Japonii?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy wszystkie produkty będące w obiegu w gospodarce mają przydzielony kod GTU?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak powinna brzmieć klauzula informacyjna na fanpage/profilu firmowym na Facebook'u po wyroku Schrems II?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2020 r., Czub-Kiełczewska Sylwia | Aktualne

Czy wypłacona odprawa podlega ZUS, jeśli po przejściu na emeryturę pracownik ponownie został zatrudniony?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2020 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jaką kwotę odpłatności syn powinien ponosić za pobyt matki w DPS na podstawie umowy z art. 103 ust. 2 u.p.s.?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2020 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy wystawienie duplikatu faktury przesuwa termin do skorzystania z ulgi na złe długi?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2020 r., Kłos Piotr | Aktualne

Jakie konsekwencje podatkowe może mieć niespójność danych na fakturze z danymi w bazie GUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2020 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy można odliczyć 100% VAT od samochodu z liczbą miejsc poniżej 10?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2020 r., Burchard Tomasz | Aktualne

Czy można nie wykazać faktury w deklaracji i zrezygnować z odliczenia VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2020 r., Burchard Tomasz | Aktualne

Czy budynek handlowy jest budynkiem usługowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy nieodpłatne wydanie towarów w ramach reklamacji podlega VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak opodatkować wynajem kasy od podmiotu z Luksemburga?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2020 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy pracodawca może samodzielnie zmieniać wskazany przez pracownika termin rozpoczęcia urlopu ojcowskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2020 r., Dąbrowska Paula | Aktualne

Czy wspólnicy spółki jawnej mogą przenieść do majątku prywatnego akcje należące do spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jakie procedury dotyczące PPE powinien stosować pracodawca po przejęciu pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2020 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Jak opodatkować usługę załadunku i rozładunku świadczoną w ramach wynajmu placu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2020 r., Burchard Tomasz | Aktualne

Czy w decyzji o warunkach zabudowy dopuszczalne jest wyznaczenie różnych stref zabudowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Jakie skutki w VAT ma wystawianie faktur zaliczkowych do WDT?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2020 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jakie przepisy bhp obowiązują dla oddziału przedszkolnego tworzonego w szkole podstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2020 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy w skład rodziny strony wnioskującej o fundusz alimentacyjny wpisać ojca dziecka, na które nie są zasądzone alimenty?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2020 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Czy należy udostępnić listę osób uczestniczących w szkoleniu dla sprzedawców napojów alkoholowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy zawiadomienie o wszczęciu postępowania można sprostować w trybie art. 113 k.p.a.?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jakie wynagrodzenie przysługuje nauczycielowi, któremu zmniejszono wymiar etatu, na co wyraził zgodę?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy wymagana jest wymiana czynnika R22, który jest wycofany?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2020 r., Gall Marek | Aktualne

W jakim dniu należy wypłacić odprawę emerytalną?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy należy naliczać odsetki za brak wpłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jaki organ jest właściwy do spraw związanych z zasypywaniem doliny rzeki - terenu zalewowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2020 r., Fiktus Paweł | Aktualne

Jakie działania należy podjąć w celu połączenia dwóch specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy nauczyciel przedszkola przy szkole specjalnej realizuje pensum 18?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne