Kiedy w przypadku przetargu nieograniczonego i stosowania procedury odwróconej należy żądać od wykonawcy złożenia oświadczenia "sankcyjnego"?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kopacka-Biculewicz Marzena
Odpowiedzi udzielono: 16 maja 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w przypadku przetargu nieograniczonego i stosowania procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ust. 1 p.z.p. i która była wpisana w SWZ także oświadczenia "sankcyjne" (z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z 31.07.2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz.Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1)), żądamy po zbadaniu ofert tylko od wykonawcy, który złożył ofertę najkorzystniejszą (analogicznie jak JEDZ)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX