Kiedy ująć w kosztach zapłatę zaległych składek na PPE za prezesa?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klimek Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 16 maja 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Proszę o udzielenie odpowiedzi na pytanie dotyczące zasady ujęcia w kosztach podatkowych składek na PPE, naliczonych z opóźnieniem. Spółka, przez złą interpretację przepisów, nie naliczyła i nie odprowadziła w terminie składek na Pracowniczy Program Emerytalny (PPE) od wynagrodzeń prezesa, otrzymywanych na podstawie umowy o zarządzanie, za okres od grudnia 2016r. do października 2022 r.

Czy składki na PPE za wyżej wskazany okres, zapłacone z opóźnieniem w styczniu 2023 r., stanowią koszty podatkowe w miesiącu, w którym zostały zapłacone czy też stanowią koszty podatkowe w miesiącach, za który jest należne wynagrodzenie będące podstawą ich naliczenia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX