Czy jest możliwe wydanie zaświadczenia w trybie art. 217 k.p.a., że spółce po przekształceniu przysługuje zezwolenie na zbieranie odpadów, jakie posiadała osoba fizyczna?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Rudnicka Anna
Odpowiedzi udzielono: 16 maja 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która uzyskała zezwolenie na zbieranie odpadów, przekształciła się w jednoosobową spółkę z o.o., a następnie sprzedała udziały w spółce innej osobie, która stała się nowym właścicielem tej spółki.

Czy w takiej sytuacji ta spółka posiada zezwolenie na zbieranie odpadów?

Czy jest możliwe wydanie zaświadczenia w trybie art. 217 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - dalej k.p.a., że spółce po przekształceniu przysługuje zezwolenie na zbieranie odpadów, jakie posiadała osoba fizyczna?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX