Co oznacza dana partia odpadów destruktu asfaltowego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kościuk Agata
Odpowiedzi udzielono: 16 maja 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Co oznacza dana partia odpadów destruktu asfaltowego (§ 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z 23 grudnia 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków utraty statusu odpadów dla odpadów destruktu asfaltowego - dalej r.d.a.)?

Jeżeli droga ma np. 15 km, co będzie daną partią ww. odpadu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX