Pytania i odpowiedzi

Jak należy do statutu stowarzyszenia wpisać możliwość prowadzenia klubu sportowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2020 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Jakie skutki na gruncie VAT ma podział majątku wspólnego po rozwodzie?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2020 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak powinna się zmienić liczba godzin kształcenia z przedmiotu w cyklu dwuletnim?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2020 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Kiedy należy dokonać przeliczenia zasiłków?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy jeśli rekultywacja nie zostanie zakończona, to można naliczać opłaty aż do skutku?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2020 r., Oziemska Sara | Aktualne

Jaka jest podstawa prawna wprowadzenia PPK w niepublicznej szkole zatrudniającej powyżej 20 pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2020 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy skonta przy WNT należy w nowym JPK VAT wykazywać jako dokument WEW?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2020 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy sprzedaż działki zabudowanej budynkiem stacji transformatorowej podlega VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2020 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jaki sposób zmienić stanowisko pracy asystentowi rodziny zatrudnionemu w OPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2020 r., SKALSKA MAGDALENA | Nieaktualne

Czy stosowanie do coli, herbaty i kawy stawki VAT w wysokości 23% i 8% do dostawy posiłków jest prawidłowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2020 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jaka powinna być podstawa wynagrodzenia za czas choroby, jeśli nastąpiła zmiana zasad wynagradzania w spółce?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2020 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy firma farmaceutyczna może przekazywać wytłok z wiesiołka jako dodatek do produktu paszowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy rezygnacja z PPK musi być w formie pisemnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2020 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy zezwolenie na zbieranie odpadów z 2017 r. jest w mocy do dnia wydania nowego zezwolenia z października 2020 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2020 r., Grzegrzółka Robert | Aktualne

Czy przy wydaniu decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolniczej wymagana jest mapa do celów projektowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2020 r., Piątkowska Magdalena | Aktualne

Czy wynagrodzenie prezesa zarządu spółdzielni mieszkaniowej powinno być udokumentowane fakturą?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy ścieki powstające po praniu odzieży roboczej zaliczamy do ścieków przemysłowych czy socjalno-bytowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2020 r., Antoniak Joanna | Aktualne

Jak klasyfikować usługi serwisowe na potrzeby podatku od towarów i usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2020 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Czy wykonywanie obróbek blacharskich podlega obligatoryjnej formie podzielonej płatności?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 stycznia 2021 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jak rozliczać pracowników delegowanych za granicę?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy na fakturze końcowej należy wykazać zaliczkę zaewidencjonowaną na kasie fiskalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy usługi kierownika projektu podlegają oznaczeniu kodem GTU?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2020 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy jeśli sprzedawany jest motor albo skuter o wartości powyżej 15 tys. zł faktura powinna być oznaczona MPP?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 stycznia 2021 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jak ustalić czy zleceniobiorca pracował przez minimalnie połowę miesiąca?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2020 r., SKALSKA MAGDALENA | Aktualne

Czy pobieranie kaucji od klientów i jej zwrot przy końcowej płatności jest prawidłowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jaką stawkę VAT zastosować do przewozu osób busem 9-osobowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2020 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak dokonać potrącenia w przypadku umowy zlecenia zawartej z własnym pracownikiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy spółka powinna rozpoznać import usług, bez względu na to czy jest zarejestrowana jako czynny podatnik VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2020 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Od kiedy zleceniobiorca jest objęty PPK?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2020 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Które miesiące w powyższym przypadku należy uwzględnić do podstawy zwolnienia lekarskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2020 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy pracodawca może zatrudnić ucznia na naukę zawodu, jeżeli w zakładzie pracy nie ma opiekuna praktyk?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2020 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Czy stan epidemii uzasadnia wprowadzenie 24-godzinnego systemu pracy w podmiocie leczniczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2020 r., Bogusiak Marta | Aktualne

Czy do zniesienia premii wystarczy zmiana regulaminu wynagradzania?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy pracownik, który pierwszego dnia nie pojawił się w pracy, nabył prawo do urlopu?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2020 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy pracodawca mógł przed upływem 12 miesięcy od powrotu z urlopu wychowawczego wręczyć wypowiedzenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2020 r., Dąbrowska Paula | Aktualne

Czy sprzedaż wyrobów medycznych w kontekście oznaczenia GTU_09 ma odniesienie do wszystkich wyrobów?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 listopada 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy jak pracownik ma pozytywny wynik testu i przebywa w izolacji domowej to może pracować zdalnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jakie pensum powinien mieć nauczyciel rehabilitant w zespole szkolno-przedszkolnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jak rozliczyć urlop wypoczynkowy nauczyciela zatrudnionego na zastępstwo?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

W jaki sposób prawnie uregulować sytuację w której gmina zapewnia bezpłatny hosting BIP dla szkół i przedszkoli?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

W jaki sposób obliczyć wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe dla pedagoga szkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Kiedy powinno zostać wypłacone wynagrodzenie za godziny zrealizowane w ramach projektu unijnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy można wydać dwie osobne decyzje o pozwoleniu na budowę na budowę farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2020 r., Sługocka Martyna | Aktualne

Jakie wydatki może sfinansować niepubliczny ośrodek rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczy z dotacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy w nowym PZP obligatoryjnie należy dołączyć projekt umowy do SWZ?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2020 r., Kałużna Milena | Aktualne

Czy przeprowadzenie postępowania przetargowego może być przedmiotem umowy o dzieło?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2020 r., Wolski Mariusz | Nieaktualne

Czy ryczałt wypłacony pracownikom w związku z pracą zdalną podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2020 r., Klemens Dominik | Aktualne

Jak prawidłowo obliczyć pensum nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Na jakich zasadach powinna zostać dokonana kontrola wydatków, które podlegają refundacji z dotacji oświatowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak rozliczać koszty?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2020 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy możliwa jest zmiana projektu zagospodarowania terenu i wydanie pozwolenia na nowa halę?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2020 r., Wasilewski Filip | Nieaktualne

Do jakiego paragrafu należy zaklasyfikować zakup niezabudowanej działki?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2020 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Czy nauczyciel może odmówić udziału w szkoleniu branżowym w związku z pandemią?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy gmina ma obowiązek zawrzeć umowę z rodzicem, na podstawie której będzie dokonywała zwrotu kosztów?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy organ ewidencjonujący może zobowiązać placówkę do zorganizowania szatni na WF dla uczniów obu płci?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne