Czy zamawiający może powtórnie skierować do wykonawcy wezwanie o wyjaśnienie treści oferty, jeżeli odpowiedź na pierwotne wezwanie jest niepełna?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Banasik Paweł
Odpowiedzi udzielono: 16 maja 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W postępowaniu na roboty budowlane prowadzonym na podstawie art. 275 pkt 1 PZP wykonawca w formularzu ofertowym w tabeli cenowej popełnił błąd (suma pozycji w tabeli dała inną kwotę niż cena podana za wykonanie przedmiotu zamówienia). Zamawiający wezwał wykonawcę do wyjaśnień na podstawie art. 223 ust. 1 PZP i wskazania czy wykonawca popełnił błąd przy sumowaniu tabeli i należy poprawić kwotę ogólną oferty, czy wykonawca popełnił błąd we wpisywaniu kwot w poszczególne elementy tabeli. Wykonawca na wezwanie odpowiedział, iż popełnił błąd przy wpisywaniu kwot w poszczególnych elementach tabeli, ale nie wskazał, gdzie popełnił błąd. Należy dodać, iż kwota podana w ofercie jest ryczałtowa.

Czy zamawiający ma odrzucić ofertę wykonawcy, czy wezwać wykonawcę o dodatkowe wyjaśnienie wraz ze wskazaniem błędu i na tej podstawie poprawić omyłkę rachunkową?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX