Nowość Czy korekta cen transferowych powinna podlegać analizie, jaką część należy odnieść w wartość sprzedanych towarów a jaką na koszt własny sprzedanych towarów, jeśli nie wszystkie zakupione towary zostały sprzedane w danym roku podatkowym?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 16 maja 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pytanie dotyczy korekty cen transferowych po stronie kosztowej. Po analizie marżowości ceny transferowej w danym roku podatkowym i stwierdzeniu, że zastosowana marża była zbyt wysoka, Spółka powiązana dokonała korekty cen transferowych w zakresie sprzedaży towarów in minus na nas - drugą spółkę powiązana poprzez wystawienie faktury korygującej.

Czy korekta cen transferowych (dla nas po stronie kosztów in minus) powinna podlegać analizie, jaką część należy odnieść w wartość sprzedanych towarów a jaką na koszt własny sprzedanych towarów, jeśli nie wszystkie zakupione towary zostały sprzedane w danym roku podatkowym?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX