Questions and answers

Czy istnieją jakieś ograniczenia w dokonywaniu wzajemnych darowizn między rodzeństwem?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2020 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy pracodawca może wręczyć wypowiedzenie zmieniające pracownikowi przebywającemu na zwolnieniu lekarskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2020 r., Grzegorczyk Maja | Aktualne

Jakie wartości powinny być zamieszczone w ewidencji prowadzonej dla potrzeb rozliczenia call off stock?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy od zakupionych materiałów na usunięcie usterek, których nie usunął podwykonawca można odliczyć VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2020 r., Kłos Piotr | Aktualne

Jak należy prawidłowo przydzielić pracę sprzątaczkom w szkole zaocznej w związku z pandemią koronawirusa?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2020 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czym grozi sprzedaż towaru z Ukrainy bez rozliczenia importu?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy można powierzyć pełnienie obowiązków kierownika referatu w urzędzie gminy pracownikowi tego urzędu?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2020 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Jak rozliczyć VAT w przypadku sprzedaży środka trwałego w okresie zawieszenia działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2020 r., Różycki Karol | Aktualne

Jak należy wyliczyć wymiar urlopu nauczyciela przedmiotów zawodowych

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2020 r., Sender Magdalena | Aktualne

Jak rozliczać usługi elektroniczne świadczone na rzecz konsumentów spoza Unii Europejskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2020 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy przekazanie budynku wybudowanego na gruncie innej spółki stanowi świadczenie usług, czy dostawę towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2020 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

MS

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2020 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy rejestratorka medyczna to zawód medyczny?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2020 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy mobilna lakiernia podlega obowiązkowi uzyskania pozwolenia na emisję gazów i pyłów?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2020 r., Gall Marek | Nieaktualne

Czy kierownik OPS może podpisać decyzję z datą podczas jego usprawiedliwionej nieobecności?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jak zakwalifikować odpady żywicy dejonizacyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2020 r., Nieć Anna | Aktualne

Które rozwiązanie będzie lepsze w przypadku przetwarzania danych przez studio tatuażu?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2020 r., Czub-Kiełczewska Sylwia | Aktualne

Czy likwidacja kolizji istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej z planowanym obiektem jest przebudową sieci?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2020 r., Fiktus Paweł | Aktualne

Jak prawidłowo ustalać różnice kursowe w oparciu o przepisy PIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

W którym momencie powstaje oddział zagraniczny przedsiębiorstwa budowlanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak skorygować i opodatkować dotychczasowe transakcje, jeśli przeoczono moment utraty zwolnienia podmiotowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy wójt może przyznać pracownikom samorządowym więcej urlopu niż przewiduje to kodeks pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jak rozliczać różnice kursowe przy kredytach walutowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy piec wraz z nagrzewnicami oraz orurowaniem stanowi jeden środek trwały?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy zwrot związany z uznaniem reklamacji można ująć w kosztach uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy zapłata za środek trwały wpływa na możliwość ujmowania amortyzacji w kosztach?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2020 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy w ugodzie o spłacie należności można domagać się odpisania należności przedawnionych?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2020 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Jaką stawkę zastosować przy sprzedaży lokalu mieszkalnego o pow. 160 m kw. po 3 latach od zakupu od dewelopera?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jaką należy zastosować kwalifikację budżetową przy wpłacie zasądzonych kosztów zastępstwa procesowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2020 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Czy w sprawozdaniu Rb-27S należy wykazać umorzone należności cywilnoprawne?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2020 r., Gąsiorek Krystyna | Aktualne

W którym momencie rozpoznać przychód z tytułu prowizji od udzielonej pożyczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak dokonać korekty VAT naliczonego przy zmianie przeznaczenia środków trwałych o wartości do 15 tys. zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jaka jest podstawa prawna wydania przez starostę skierowania na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze w szkole specjalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jakie są możliwe działania starosty w trakcie kontroli instalacji wymagającej zgłoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2020 r., Gall Marek | Aktualne

Czym są wstępne konsultacje rynkowe zawarte w nowym PZP?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2020 r., Kardas Bartłomiej | Aktualne

Czy w kolumnie 14 "umorzenie zaległości podatkowych" Rb-27S należy wykazywać kwotę umorzonych kosztów upomnień?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2020 r., Gąsiorek Krystyna | Aktualne

Jak należy rozumieć wymóg opomiarowania ilości pobieranej wody?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2020 r., Wyszogrodzki Michał | Aktualne

Do jakiej kategorii obiektu budowlanego powinien być zaliczony budynek gospodarczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2020 r., Prochera Witold | Aktualne

Czy wydatki związane z pozyskaniem kredytu stanowią element wartości początkowej środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób dodatek solidarnościowy jest wliczany do dochodu w świadczeniach rodzinnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2020 r., Tyra Bożena | Aktualne

Kiedy dyrektor może zastąpić nauczyciela w jego obowiązkach w zakresie oceniania?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Ile dni urlopu uzupełniającego przysługuje nauczycielowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2020 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy przydzielając nauczycielowi zatrudnionemu w przedszkolu godziny z logopedii należy podpisać z nim osobną umowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób procedować zwrot zabezpieczenia roszczeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2020 r., Lecińska Monika | Nieaktualne

Czy gmina kupując bilety dzieciom w autobusie kursowym, zapewnia bezpłatny transport?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

W jaki sposób obliczyć wysokość odprawy emerytalnej nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Do jakiego egzaminu zawodowego powinien przystąpić młodociany?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2020 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy uczennica, która nie uzyskała promocji do klasy drugiej liceum ogólnokształcącego podlega ponownej rekrutacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2020 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Który organ jest właściwy do wydania pozwolenia zintegrowanego w sprawie o przetwarzanie odpadów w procesie R1 i R3?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2020 r., Kościuk Agata | Nieaktualne

Ile wynosi pensum nauczyciela z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy nauczycielce należy się ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2020 r., Handzlik Marta | Aktualne

Jakie podmioty należ zawiadomić o zmianie organu prowadzącego?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne