Questions and answers

Jak należy prawidłowo ustalić dzień zawarcia stosunku pracy przez mianowanie z nauczycielem?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 maja 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jak PINB powinien potraktować obiekt - zadaszenie na pojemniki na odpady?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 maja 2020 r., Okoń Michał | Aktualne

Jak prawidłowo zmienić nazwę zaocznego liceum?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 maja 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Na ilu uczniów w szkole podstawowej przysługuje etat nauczyciela-wychowawcy świetlicy?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 maja 2020 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Na jakiej podstawie wezwać inwestora do uzupełnienia w przypadku wniosku o zezwolenie na wejście w teren?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 maja 2020 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Aktualne

W jakich sytuacjach w klasach łączonych może być tylko jeden wychowawca?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 maja 2020 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Za który miesiąc doliczyć wynagrodzenie z umów zlecenia do dochodu na mocy ustawy o świadczeniach rodzinnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 maja 2020 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy cudzoziemcom na zezwoleniu lub oświadczeniu można zredukować etat w ramach tarczy antykryzysowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2020 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy glebę i ziemię zanieczyszczoną PCB można uznać za odpad niepalny?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2020 r., Majewski Grzegorz | Aktualne

Czy grunt pod pasieką może skorzystać ze zwolnienia z podatku od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2020 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy informatyk może korzystać z ulgi IP BOX?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy inwestor może wybudować obiekty na podstawie zgłoszenia, jeżeli działka ma powierzchnię mniejszą od 500 m2?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy komornik ma obowiązek rejestracji VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2020 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy kwarantannę należy wliczać do okresu 30 dni, po których pracownik musi przejść badania kontrolne?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2020 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy można otrzymać świadczenie postojowe odrębnie w ramach działalności indywidualnej i spółki cywilnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy należy uchylić decyzję w sprawie przyznania SZO od daty śmierci podopiecznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2020 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy organ prowadzący szkołę i przedszkole to przedsiębiorca?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2020 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy osobie będącej rodziną zastępczą niespokrewnioną przysługuje prawo do świadczenia pielęgnacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2020 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy postojowe dla firmy kateringowej może stanowić koszt uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy pracodawca może sprawdzić czy pracownik stosuje soczewki kontaktowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2020 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy pracodawca może ubiegać się o dofinansowanie z FGŚP na pracownika, który jest w okresie wypowiedzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2020 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy pracownik, któremu nie minął okres wyczekiwania, ma prawo do wynagrodzenia chorobowego za czas obowiązkowej kwarantanny?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2020 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Czy pracownik który przebywa na urlopie wychowawczym może rozwiązać umowę o pracę za porozumieniem stron?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy przekazywanie odpadów między swoimi PSZOK-ami do magazynowania odbywa się na KPOK czy KPO?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2020 r., Grzegrzółka Robert | Aktualne

Czy przepis o możliwości wniesienia sprzeciwu jest praktycznie martwy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2020 r., Gall Marek | Aktualne

Czy szkolenie dla pracowników w zakresie obsługi nowej belownicy musi zostać przeprowadzone przez producenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2020 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy ubezpieczenie w KRUS wyklucza świadczenie postojowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy w czasie epidemii organ może wzywać inwestorów do uzupełnienia braków zawiadomienia o rozpoczęciu/zakończeniu budowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2020 r., Chojnicki Radosław | Nieaktualne

Czy w czasie epidemii wstrzymany jest termin na zapoznanie się z aktami sprawy, co uniemożliwi wydanie decyzji?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2020 r., Lecińska Monika | Nieaktualne

Czy wpłaty rolników w projekcie dotyczącym usuwania odpadów rolniczych podlegają VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy w rejestrze pacjentów z COVID-19 można umieszczać dane pacjentów, u których uzyskano wynik ujemny?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2020 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Czy w wyniku przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę, pracownik powinien przejść ponowne szkolenie wstępne?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2020 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy wynagrodzenie zasadnicze powinno zostać pomniejszone o czas nieobecności spowodowanej zwolnieniem lekarskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 kwietnia 2020 r., Nowacka Izabela | Aktualne