Questions and answers

Czy nową instalację gazową w istniejącym już budynku można traktować jako projektowany obiekt budowlany?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2020 r., Kopytowska Maria | Aktualne

Czy obciążenie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej powinno zostać udokumentowane fakturą?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy OPS powinien wysłać pismo informujące w sprawie wycofania elektronicznego wniosku o świadczenie "Dobry start"?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2020 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą jest podmiotem zbiorowym zobowiązanym do składania informacji z KRK?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2020 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Czy pomoc finansowa z Funduszu Kryzysowego Liberty Global podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2020 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy postanowienie w sprawie zabezpieczenia roszczeń może ulec zmianie?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2020 r., Nieć Anna | Aktualne

Czy sieć sn, kanalizacja kablowa i stacja transformatorowa stanowią całość jako sieć elektroenergetyczna?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2020 r., Kopytowska Maria | Aktualne

Czy składając wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego powinna uwzględnić w składzie rodziny byłego męża?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2020 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy świadczenie "Dobry start" przysługuje dla słuchacza Ośrodka Szkoleniowego Centrum Nauki i Biznesu Żak?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2020 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy terapia uzależnień z zakwaterowaniem i wyżywieniem pacjentów jest zwolniona z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2020 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy usługa dostępu do platformy treningowej podlega VAT w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2020 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy usługa udzielenia kredytu bankowego może stanowić zamówienie sektorowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2020 r., Nowakowski Wojciech | Nieaktualne

Czy w jednoosobowej sp. z o.o. jedyny wspólnik i członek zarządu może być pracownikiem spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2020 r., Grzegorczyk Maja | Aktualne

Czy wskazane na fakturze części zamienne należy oznaczać w nowym pliku JPK_VAT w polu GTU_07?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy wykonywanie testów na koronawirusa podlega zwolnieniu z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2020 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy wyniki badań diagnostycznych podlegają załączeniu do historii choroby?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2020 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy wyznaczono graniczną datę egzaminów zawodowych jednoliterowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2020 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Czy za wydanie decyzji będącej wynikiem postępowania wszczętego z urzędu powinno się naliczyć opłatę skarbową?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2020 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Do jakich inwestycji mają zastosowanie przepisy o pomocy publicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2020 r., Lachiewicz Wojciech | Aktualne

Ile dni zaległego urlopu wypoczynkowego przysługuje nauczycielowi powracającemu z urlopu dla poratowania zdrowia?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2020 r., Sender Magdalena | Aktualne

Ile godzin ponadwymiarowych można przydzielić dyrektorowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2020 r., Handzlik Marta | Aktualne

Jaka stawka VAT obowiązuje przy sprzedaży map tras rowerowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2020 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT zastosować do lodów i deserów lodowych oraz kawy czarnej i kawy z mlekiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2020 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT zastosować do projektów budynków mieszkalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2020 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jaki dokument należy wydań nauczycielowi, który nie zdał egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2020 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jakie konsekwencje ma dokonanie sprzedaży w maju i rejestracja do VAT miesiąc później?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2020 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jakie księgowania należy wykonać likwidując nieumorzony w całości środek trwały?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2020 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Jakie orzeczenie powinien mieć ogrodnik, aby mógł wykonywać pracę na wysokości?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2020 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Jakie skutki w VAT ma przekazanie laptopów szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jakie uprawnienia budowlane należy posiadać, aby móc zaprojektować strzelnicę sportową otwartą?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2020 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Nieaktualne

Jakie warunki należy spełnić, aby móc skorzystać z ulgi na zakup kolejnych kas online?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2020 r., Kłos Piotr | Aktualne

Jak opodatkować przychody otrzymywane od zagranicznego pracodawcy w przypadku delegowania pracownika do Polski?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak powinno zostać sporządzone sprawozdanie finansowe spółki przekształconej po dniu bilansowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2020 r., Gientka Mikołaj | Nieaktualne

Jak rozlicza się przedsiębiorstwo w spadku?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak ustalić rok podatkowy spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2020 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak wystawić fakturę stowarzyszeniu, które nie figuruje w rejestrze VAT, ale podało NIP w danych do faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Kto będzie administratorem danych powiatowego związku spółek wodnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Kto ma obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w szkołach?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2020 r., Sender Magdalena | Aktualne

Od kiedy należy przyznać zasiłek stały na podstawie wniosku wraz z nowym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2020 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Od kiedy uchylić prawo do zasiłku stałego w przypadku podjęcia zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2020 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

W jakim dniu nauczyciel nabędzie prawo do nagrody jubileuszowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 sierpnia 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne