Questions and answers

Jak interpretować zmianę przepisu z art. 62 par. 1 o.p. w sytuacji przedstawionej w pytaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lipca 2020 r., Różycki Karol | Aktualne

Jaki użytek gruntów w ewidencji należy wpisać na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lipca 2020 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Jak należy rozumieć zawarty w nowym PZP zapis dotyczący samodzielności finansowej jednostki organizacyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lipca 2020 r., Wolski Mariusz | Nieaktualne

Jak rozliczyć fakturę korygującą w sytuacji spłaty leasingu przed terminem?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lipca 2020 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak rozliczyć VAT w procedurze zakupów samochodów na handel nabywanych w Stanach Zjednoczonych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lipca 2020 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak spółdzielnia mieszkaniowa powinna zaksięgować koszty remontu lokalu użytkowego przeznaczonego na wynajem?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lipca 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak zastosować ulgę na złe długi w podatki dochodowym, gdy od początku 2020 r. nie było przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lipca 2020 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Kogo dokładnie dotyczy obowiązek sporządzenia sprawozdania podmiotu zbierającego odpady komunalne?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lipca 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Kto jest administratorem danych osobowych - organ prowadzący czy placówka oświatowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lipca 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Na jakich kontach zaksięgować straty w towarach handlowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lipca 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Na podstawie którego przepisu następuje ustalenie stron postępowania przy pozwoleniu na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lipca 2020 r., Słomka Kinga | Aktualne

Od jakiego miesiąca doliczyć dochód uzyskany do świadczeń rodzinnych i wychowawczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lipca 2020 r., Tyra Bożena | Nieaktualne

Pod jakim kodem odpadów należy przekazać sól drogową, która nie została wykorzystana zimą?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lipca 2020 r., Grzegrzółka Robert | Aktualne

W jakich sytuacjach szkoła może udostępnić adres ucznia rodzicom, którzy chcą przeciw niemu wnieść pozew?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lipca 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

W jakim paragrafie należy ująć wpłatę pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lipca 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

W jakim wymiarze wykorzysta urlop wypoczynkowy wychowawca młodzieżowego ośrodka wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lipca 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

W jaki sposób dyrektor szkoły może rozwiązać stosunek pracy z nauczycielką w ciąży?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lipca 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

W jaki sposób ustalić nauczycielowi niepełnosprawnemu tygodniowy wymiar czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lipca 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy fakt wydłużenia terminu na przeprowadzenie szkolenia bhp może być przyczyną wypadku?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2020 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy gmina może udzielić pożyczki samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2020 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Czy GOPS może opłacić wstecz składki społeczne w ZUS osobie, która pobierała zasiłek dla opiekuna?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy jest możliwa zmiana decyzji o skierowaniu do DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2020 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy prezes zarządu podlega zgłoszeniu do CRPR jako jej reprezentant?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2020 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy uczeń technikum poniżej 16. roku życia może odbywać praktyki zawodowe w wymiarze 7 godzin dziennie?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2020 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

Jakie płatności można realizować z subwencji PFR?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2020 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Jak jest liczona liczba osób objętych ochroną związkową w stosunku do liczebności członków tego związku?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2020 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jak prawidłowo wypisać receptę na lek zawierający cannabis flos?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2020 r., Urbaniak Monika | Aktualne

Jak ustalić miesięczną opłatę za koszty wyżywienia i zakwaterowania w zol?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2020 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Kogo należy uznać za bezpośredniego przełożonego pielęgniarki zatrudnionej w spzoz-ie?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2020 r., Kałuża Małgorzata | Aktualne

W jakich sytuacjach można odstąpić od naliczania czynszu za gabinet stomatologiczny w szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2020 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

W jakiej wysokości obliczyć i potrącić składki na PPK?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2020 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

W jaki sposób dyrektor powinien odwołać nauczycielkę z funkcji inspektora ochrony danych osobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lipca 2020 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy brak w dokumentacji stanowi podstawę do zwrotu dotacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy do dodatkowej umowy nauczyciela w tej samej szkole należy wystawić dodatkowe świadectwo pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy dyrektor naruszył dyscyplinę finansową, przekraczając ustawowy odpis na dokształcanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2020 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy księdzu należy się odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy z powodu nieprzedłużenia misji kanonicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy nauczycielce na zwolnieniu lekarskim przysługuje dodatek za pełnienie funkcji wychowawcy klasy?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy nauczyciel może rozpocząć staż na stopień nauczyciela kontraktowego bez przygotowania pedagogicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy organ kontrolujący może podważyć podstawę wypłaty dodatkowej premii uznaniowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy przyznanie urlopu dla poratowania zdrowia w okresie ferii wakacyjnych jest zgodne z prawem?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy umowa nauczyciela religii powinna obejmować ten sam okres, który widnieje na skierowaniu do nauczania religii?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy z powodu pandemii można wypłacić dotację placówce pomimo przekroczenia ustawowego terminu?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Ile godzin tygodniowo ma przepracować dyrektor przy pensum 20?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jaka będzie data końcowa odbywania stażu nauczyciela mianowanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lipca 2020 r., Chojnacki Jan | Aktualne