Questions and answers

Czy sprzedawcy grożą jakieś konsekwencje w związku wystawieniem faktur sprzedaży z błędną klasyfikacją towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2006 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy wydatki poniesione przez spółkę w związku z rekrutacją mogą stanowić koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2006 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy w zeznaniu rocznym powinny być wykazywane dochody opodatkowane w Niemczech?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2006 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jaką stawką VAT należy opodatkować importu usług transportowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2006 r., Placety Jacek | Nieaktualne

Jak zgodnie z ustawą podatkową i ZUS na rok 2006 należy obliczać wynagrodzenie z tytułu umowy o zarządzanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2006 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Kto dokonuje klasyfikacji gruntu na działce rolnej, na której powstał budynek mieszkalny i gospodarczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2006 r., Jackowski Szymon | Nieaktualne

Czy i do jakiej kwoty mogę zaliczyć pranie wciągnąć w koszty firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2006 r., Michalska Iwona | Nieaktualne

Czy udzielenie dnia wolnego w następnym okresie rozliczeniowym, jest zgodne z przepisami?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2006 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Jakie diety należy wypłacić pracownikowi wysłanemu w delegację za granicę?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2006 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Kiedy zobowiązanie należy uznać za przedawnione i odpisać w przychody?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2006 r., Michalska Iwona | Nieaktualne

Na jaki adres należy kierować korespondencję do pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2006 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy darczyńca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wydatki związane z wyjazdem na narty?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2006 r., Czyż Sławomir | Nieaktualne

Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu stratę ze zbycia wierzytelności?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2006 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy od dodatku funkcyjnego odprowadzamy składki ZUS w spółce z o.o. będącego na stanowisku dyrektorskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2006 r., Culepa Michał | Nieaktualne

Czy ulga odsetkowa może zostać rozliczona w całości przez jednego z małżonków?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2006 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy zaniżenie kwoty podatku za lata ubiegłe powoduje obowiązek korekty deklaracji?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2006 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jak w świetle przepisów VAT należy traktować sprzedaż zezwoleń wędkarskich przez osobę uprawnioną do rybactwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2006 r., Masłowska Małgorzata | Nieaktualne

Które z powstałych różnic są różnicami podatkowymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2006 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Za ile dni urlopu należy wypłacić ekwiwalent pracownikowi zatrudnionemu na czas określony?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2006 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Czy akcyzie podlega samochód, który zostanie przeznaczony na części i nie będzie nigdy rejestrowany w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2006 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy czynność przekazania na potrzeby reprezentacji i reklamy złota inwestycyjnego podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2006 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy można wypowiedzieć umowę zawartą na okres próbny?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2006 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Czy nauczyciel pracujacy na wsi przeniesiony do pracy w mieście bedzie miał w dalszym ciagu prawo do działki szkolnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2006 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy praca magisterska i doktorancka mogą być zaliczone do majątku firmy jako wartość niematerialna i prawna?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2006 r., Czyż Sławomir | Nieaktualne

Czy zatem moment powstania przychodu wynika z dat wystawienia faktur czy też z daty protokołu?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2006 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy zatrudnionego na umowę zlecenie studenta należy uznać za podatnika VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2006 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaki dodatek powinien otrzymywać palacz?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2006 r., Fota Magdalena | Aktualne

Jakie są zasady stosowania kompensat i jaki jest ich wpływ na zobowiązanie w podatku od towarów i usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2006 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak obliczyć odprawę emerytalną?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2006 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku transportu zużytych opon?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2006 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu wykonania usług remontowo-budowlanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2006 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Kiedy pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej, gdy był wcześniej tymczasowo aresztowany?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2006 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Bony towarowe dla emerytów a kwestie podatkowe

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2006 r., Ginszt Katarzyna | Nieaktualne

Co oznacza przedrostek "ex" przy symbolu PKWiU?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2006 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy kwota opłaty określona w decyzji administracyjnej powinna być zaokrąglana do pełnych złotych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2006 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy można starać się o zwrot VAT z faktur dokumentujących wykonanie robót remontowo-budowlanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2006 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy organy skarbowe mogą podważyć stanowisko Urzędu Statystycznego w zakresie klasyfikacji usługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2006 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Czy podatnik będzie zobowiązany do zapłaty VAT z tytułu otrzymania darowizny?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2006 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy sprzedaż lokali mieszkalnych przez małżonków będzie czynnością opodatkowaną VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2006 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy VAT naliczony przy zakupie oleju lub części do samochodów podlega odliczeniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2006 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy zaliczka otrzymana przed wykonaniem usługi może być potwierdzana fakturą pro forma?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2006 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Jaki jest termin powstania obowiązku podatkowego w podatku od środków transportowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2006 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne