Czy na dzień bilansowy spółka w upadłości z możliwością zawarcia układu powinna utworzyć rezerwy na zobowiązania wynikające z układu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Waślicki Tadeusz
Odpowiedzi udzielono: 23 marca 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka ogłosiła upadłość w maju 2015 r. z możliwością zawarcia układu. Nie zamykała ksiąg na dany dzień. W dniu 20 stycznia 2016 r. propozycje układowe zostały zatwierdzone przez sąd.

Czy na dzień bilansowy 31 grudnia 2015 r. spółka powinna utworzyć rezerwy na zobowiązania wynikające z układu (jakie księgowania)?

Czy powinna ująć powyższe zobowiązania w podatku odroczonym (jako niestanowiące KUP)?

Czy wynagrodzenie nadzorcy przed ogłoszeniem układu może zaksięgować na pozostałe koszty operacyjne?

Dodatkowo wyjaśniam, że spółka nadal produkuje i nie ma podstaw do braku zaniechania kontynuowania działalności.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX