Na jakim etapie należy zobowiązać inwestora do zawarcia umowy z zarządcą drogi zgodnie z art. 16 ust. 2 u.d.p.?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Wasilewski Filip
Odpowiedzi udzielono: 24 marca 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z art. 16 ust. 1 u.d.p. budowa lub przebudowa dróg publicznych spowodowana inwestycją niedrogową należy do inwestora tego przedsięwzięcia. Ust. 2 Szczegółowe warunki budowy lub przebudowy dróg, o których mowa w ust. 1, określa umowa między zarządcą drogi, a inwestorem inwestycji niedrogowej.

Czy w przypadku realizacji tzw. "fermy wiatrowej" zarządca drogi może wykorzystać powyższe przepisy?

Jeśli tak, to jak w praktyce je wdrożyć?

Na jakim etapie zobowiązać inwestora do zawarcia takiej umowy z zarządcą drogi?

Jak wyegzekwować, żeby inwestor posiadał taką umowę z zarządcą przed wydaniem pozwolenia na budowę?

Czy zapis taki należy umieścić np. w postanowieniu wydawanym przez zarządcę drogi na podstawie przepisów u.p.z.p. przy uzgadnianiu decyzji o warunkach zabudowy, która z kolei wiąże organ administracji architektoniczno–budowlanej, który będzie musiał wymagać wtedy takiej umowy przed wydaniem pozwolenia?

Na etapie realizacji przedsięwzięcia nastąpi wzmożony ruch pojazdów ciężkich i przeciążonych, co będzie skutkować dużymi zniszczeniami nawierzchni jezdni dróg/drogi oraz przyczyni się niewątpliwie do pogorszenia właściwości użytkowych i sprawności technicznej dróg/drogi.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX