Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Więch-Barchan Aleksandra
Odpowiedzi udzielono: 24 marca 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do Banku zgłosił się przedstawiciel ustawowy małoletniego spadkobiercy z postanowieniem Sądu Rejonowego o stwierdzeniu nabycia spadku po Janie Kowalskim. Sąd rozdzielił spadek na dwójkę dzieci (z różnych małżeństw) zmarłego klienta po połowie. Jeden spadkobierca to małoletni poniżej 13 r. ż, a drugi powyżej 13 r.ż. W banku zmarły klient posiada lokatę na kwotę 50 000 zł.

1. Czy dla Banku potrzebne jest dodatkowe postanowienie sądu rodzinnego (opiekuńczego), w którym sąd udzieli zezwolenia na pobranie środków i zagospodarowanie ich przez przedstawiciela ustawowego?

2. Czy wypłata środków na rzecz małoletniego z tytułu spadkobrania/zapisu na wypadek śmierci w kwocie większej niż dwukrotne min. wynagrodzenia za pracę przekracza zakres czynności zwykłego zarządu i potrzebna jest zgoda sądu?

3. Czy Bank musi dokonać takiej wypłaty obu spadkobiercom jednocześnie?

4. W przypadku wypłaty należnej części jednemu ze spadkobierców, jak należy postąpić z pozostałymi środkami zgromadzonymi na lokacie?

Czy należy je przeksięgować na nieczynny (nieoprocentowany) rachunek techniczny banku, czy założyć lokatę zgodnie z aktualnym oprocentowaniem w ofercie?

Czy do takiej lokaty należy sporządzić umowę, kto ją podpisze?

5. Bank wg swoich wewnętrznych regulacji przy wypłacie środków tytułem spadkobrania wymaga od spadkobierców złożenia zgodnej dyspozycji wypłaty środków pieniężnych.

W jaki sposób bank ma uzyskać takie oświadczenia, jeżeli spadkobiercy nie mogą zgłosić się w tym samym czasie po wypłatę środków ze spadku?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację