Questions and answers

Czy podatnik ma możliwość skorygowania podatku należnego z tytułu nieściągalnej wierzytelności?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2006 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Czy usługa świadczona przez zarządcę nieruchomości objęta jest zwolnieniem z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2006 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje ulgi z tytułu posiadania dzieci?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2006 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku importu usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2006 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Od kiedy w CIT-2 ująć przychód z tytułu umowy użyczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2006 r., Łopuszniak Andrze | Nieaktualne

W jaki sposób należy ująć w księdze przychodów i rozchodów zagubione faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2006 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy małe wspólnoty mieszkaniowe nie mające zarządcy składają miesięczne i roczne deklaracje podatkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2006 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy opłaty za studia podyplowmowe dla prowadzącego działalność gospodarczą stanowią koszty uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2006 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy podlega opodatkowaniu zwrot kosztów za jazdy miejscowe pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2006 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy spółka może oddelegować swojego pracownika do wykonywania określonych prac na rzecz innej spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2006 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jakie przesłanki należy spełnić w celu odliczenia odsetek za spłatę kredytu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2006 r., Jastrząb Marta | Nieaktualne

Jak należy wystawić zaświadczenie o zarobkach do ZUS osób będących na wcześniejszej emeryturze?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2006 r., Culepa Michał | Nieaktualne

W jakiej wysokości powinien uwzględnić podatnik w rozliczeniu rocznym PIT-37 koszty uzyskania przychodu ze stosunku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lutego 2006 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy można dochodzić przed sądem przedawnionych wierzytelności?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2006 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy są kosztem uzyskania przychodu odsetki za zwłokę skompensowane z należnością główną?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2006 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy w celu ustalenia proporcji ostatecznej dla 2005 r. należy uwzględnić obroty osiągnięte w całym roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2006 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaką kwotę ubezpieczenia zdrowotnego ujmuje się w PIT-5?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2006 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Jaką stawką są opodatkowane usługi usuwania śniegu, usługi transportowe oraz usługi wykonywania prac ziemnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2006 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaki jest moment powstania obowiązku podatkowego w VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2006 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak się ma niezdolność do pracy wskutek choroby i świadczenie rehabilitacyjne do urlopu wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2006 r., Fota Magdalena | Aktualne

W jakiej wysokości należy ustalić wysokość ceny za użytkowanie logo przez spółkę córkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2006 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

W jaki sposób należy skorygować nadpłatę opłat za korzystanie ze środowiska?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2006 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

W jaki sposób należy ustalić wartość początkową nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lutego 2006 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy koszt nie zwróconej zaliczki przez zleceniobiorcę jest kosztem podatkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2006 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy materiały przetargowe podlegają opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2006 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy postępujemy prawidłowo wystawiając faktury za usługi monitorowania na koniec każdego kwartału (z dołu)?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2006 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy w przypadku nabycia pojazdu w drodze wykupu poleasingowego należy przyjąć go do ewidencji środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2006 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy wydatki poniesione na remont w 2004 r. można odliczyć w ramach rozliczenia rocznego za 2005 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2006 r., Wojdalska Anna | Aktualne

Czy zaliczki stanowią przychód podatkowy w momencie ich pobrania i zafakturowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2006 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy w przypadku importu usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lutego 2006 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Do jakiego paragrafu wydatków należy zakwalifikować zasiłek na zagospodarowanie dla nauczycieli?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2006 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Jak dom kultury powinien opodatkować sprzedaż biletów na organizowaną przez niego imprezę?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2006 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakie dokumenty są podstawą do wypłaty nagrody jubileuszowwej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2006 r., Fota Magdalena | Aktualne

Jak należy zaksięgować fakturę korygującą wystawioną w 2006 r. dotyczącą roku 2005?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2006 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak uregulowane jest półroczne zatrudnienie w Urzędzie Pracy w kontekscie prawa do "trzynastki"?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2006 r., Fota Magdalena | Aktualne

Jak ustalić datę powstania przychodu lub kosztu z tytułu udzielonej lub uzyskanej premii?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2006 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Obowiązki właściciela małej firmy transportowej

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2006 r., Siwa Danuta | Nieaktualne

W jaki sposób można wykazać że zakupiony budynek był wcześniej wykorzystywany?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2006 r., Czyż Sławomir | Nieaktualne

W jaki sposób powinien dokumentować sprzedaż podatnik VAT zwolniony?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 lutego 2006 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy datą powstania przychodu jest data wystawienia rachunku?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2006 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy dokonując zamiany nieruchomości strony powinny wystawić sobie faktury VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2006 r., Tomczyk Edward | Nieaktualne

Czy do sprzedaży samochodów w ramach komisu można zastosować opodatkowanie VAT-marża?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2006 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Czy obciążenie podatnika kosztami transportu towaru z Holandii stanowi dla niego import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2006 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy pracownik może użyczyć program księgowy swojemu pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 lutego 2006 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne