Czy burmistrz może wydać zezwolenie na wycinkę drzew w celu przywrócenia do rolniczego użytkowania gruntu oznaczonego jako Lz?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 24 marca 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Rolnik wystąpił z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na gruncie rolnym. Jako powód podał, że zamierza przywrócić grunt do rolniczego wykorzystania. Przedmiotowy drzewostan stanowi dość zwarte zadrzewienie o powierzchni ok. 30 arów, ponadto teren, na którym rosną drzewa, oznaczony jest w ewidencji gruntów jako Lz - tereny zadrzewione.

Czy burmistrz może wydać zezwolenie na wycinkę drzew (na cel opisany we wniosku) przy takim zapisie w ewidencji gruntów?

Czy zgodę na wycinkę drzew powinna poprzedzić decyzja, która zmieniałaby oznaczenie użytku na rolny, bądź jakaś decyzja rekultywacyjna?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX