Pytania i odpowiedzi

Czy gmina, jako właściciel ok. 20 ha gruntów niezmeliorowanych, może być członkiem spółki wodnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2010 r., Brzezińska Alicja | Nieaktualne

Jak potraktować (płacowo i formalnie) nauczyciela, który z powodu śnieżyc nie dotarł do pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2010 r., Kołowska Urszula | Aktualne

Czy koszty organizacji polowania myśliwskiego dla klientów stanowią koszty reprezentacji czy też reklamy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2010 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy należy skorygować VAT od busów osobowych przejętych z rozwiązywanej spółki cywilnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy wydatek z tytułu nieopłaconej wcześniej opłaty za postój może być zaliczony do kosztów podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 listopada 2012 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jaką deklarację wystawić podatnikowi zatrudnionemu na podstawie umowy zlecenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy zakup mieszkania w Hiszpanii podlega opodatkowaniu PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2010 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy dla celów rozliczenia podatku dochodowego można stosować roczną inwentaryzację?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy placówka oświatowa musi posiadać kasę fiskalną?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2010 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Czy zakład pracy chronionej, tworzący ZFRON, może część kwoty ogólnej przeznaczyć na pomoc indywidualną?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2010 r., Szalak Michał | Aktualne

Do której grupy środków trwałych należy zakwalifikować i jaką stawką amortyzować szlaban hydrauliczny?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2010 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy wadium utracone w związku z odstąpieniem od realizacji wygranego przetargu może być kosztem podatkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Na jakiej podstawie organ powinien udzielić pozwolenia na budowę drogi gminnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2010 r., Gawroński Tomasz | Aktualne

Czy działalność klubu jeździeckiego podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2010 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jakie warunki musi spełnić pracownik, aby przyznana mu została odprawa emerytalna?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2010 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy zakup alarmu do samochodu stanowi podniesienie wartości początkowej środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2010 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy istnieje ustawowy termin na przekazanie środków z rachunku bieżącego, na rachunek ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2010 r., Szymański Kamil | Aktualne

Czy od opłaconego przez pracodawcę szkolenia dla menedżera należy naliczyć składki ZUS i podatek?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy są jakieś przeciwwskazania, aby opłacać faktury za wyżywienie podczas podróży służbowej pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 lutego 2013 r., Spychalski Bartosz | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT fakturę zaliczkową otrzymaną od kontrahenta z UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2010 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy zakupiony do utwardzenia placu tłuczeń można zaksięgować jednorazowo w koszty bieżące firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2010 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

W jaki sposób zaksięgować fakturę za koszty zastępstwa egzekucyjnego wystawioną na wierzyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2010 r., Rodziewicz Ewa | Nieaktualne

Jakie warunki muszą zostać spełnione, aby doszło do zwolnienia grupowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2013 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT zakup reklamówek z logo i adresem firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2010 r., Pajor Łukasz | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT stosować dla towarów sprzedawanych w restauracji klientowi dla

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2010 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczyć na gruncie VAT wewnątrzwspólnotową dostawę towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2010 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy w decyzji nakazującej wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom organ musi wskazać jakie to mają być urządzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2010 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Jak należy opodatkować nabycie towaru od kontrahenta zagranicznego z Turcji na 40 euro?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak rozliczyć wynagrodzenie dla sędziego za organizację jednodniowego turnieju brydżowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 stycznia 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

W jaki sposób rozliczyć umowę zlecenia zawartą z niepracownikiem na kwotę 100 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 stycznia 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy w przypadku gdy w danym miesiącu będą dwie wypłaty po 122 zł, należy potrącać koszty uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 stycznia 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy nauczyciel mianowany ma prawo do dodatku za specjalizację?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2010 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Czy zleceniodawca ma obowiązek stosować zryczałtowany podatek od zawieranych umów zlecenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak wyliczyć rachunek do umowy zlecenia na kwotę 50 zł brutto?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 stycznia 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy od wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia należy naliczyć składkę zdrowotną?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2010 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak powinien wyglądać terminarz okresowej oceny kwalifikacyjnej pracownika samorządowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2010 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak uregulowany jest urlop wypoczynkowy młodocianego pracownika odbywającego praktyczną naukę zawodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2010 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Czy VAT należny od zakupu oprogramowania od dostawcy fińskiego będzie jednocześnie VAT naliczonym?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy nauczyciel powinien ponownie składać podanie o urlop bezpłatny?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2010 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy dyrektor szkoły może być wnioskodawcą świadczenia socjalnego dla swojego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2010 r., Handzlik Marta | Aktualne