Czy nie narusza przepisów o tajemnicy bankowej obowiązek poinformowania Skarbu Państwa o niedokonaniu przez spółkę przerejestrowania do KRS?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bartosiak Jakub
Odpowiedzi udzielono: 18 kwietnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w świetle treści art. 9 ustawy z 20.08.1997 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym, bank po poinformowaniu sądu o prowadzeniu działalności przez spółkę, która nie dokonała przerejestrowania do KRS winien o tym fakcie poinformować Skarb Państwa, który nabył nieodpłatnie z mocy prawa mienie tego podmiotu?

Czy taka informacja nie narusza przepisów o szczególnie chronionej tajemnicy bankowej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX