Pytania i odpowiedzi

Czy pracownica przebywająca na zwolnieniu lekarskim jest chroniona przed zwolnieniami grupowymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2010 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Czy pracodawca ma obowiązek wstępnego zgłaszania do PIP stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2010 r., Klimkiewicz Luiza | Aktualne

Jak odliczać VAT z faktury, która częściowo dotyczy działalności opodatkowanej VAT, a częściowo zwolnionej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Kiedy podatnik może odliczyć VAT z faktury za odpady alternatywne?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2010 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów musi być wystawiona faktura VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak odzyskać kaucję wpłaconą na poczet wynajmu mieszkania?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2010 r., Król Arkadiusz | Aktualne

Jakie skutki podatkowe wystąpią w sytuacji otrzymania odszkodowania za zniszczony środek trwały?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy bibliotekarce przysługuje zwrot kosztów za okulary korygujące?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2010 r., Pater Łukasz | Aktualne

Czy można otrzymać wypłatę nagrody jubileuszowej za 35 lat pracy w kolejnym zakładzie pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2010 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

Kto może podpisać świadectwo pracy prezesowi i członkowi zarządu spółki akcyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2010 r., Siwińska Magdalena | Aktualne

Jak opodatkować nagrody wydane w konkursie zorganizowanym przez jednostkę handlową na rzecz klientów?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2010 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy dla usług spedycyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy VAT niepodlegający odliczeniu ujmuje się w kosztach?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Jakie leki mogą być przedmiotem obrotu w sklepie zielarsko-medycznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2010 r., Jaworska-Łuczak Barbara | Aktualne

Jaką stawką VAT należy opodatkować usługę transportową z terytorium Dani do Niemiec na zlecenie firmy polskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2010 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy usługę ubezpieczeniową wykonaną przez firmę angielską, należy potraktować jako import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2010 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jak należy potraktować transakcję wywozu z Polski do Rosji towaru, gdzie wykonywane są na nim prace remontowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2010 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy podatnik, który świadczy usługi cateringowe, może zastosować na fakturze stawkę 3% dla usługi gastronomicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2010 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jakie będzie miejsce opodatkowania usług consultingowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2010 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

W jaki sposób wykazać import usług w deklaracji VAT-7?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2010 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak na gruncie VAT potraktować fakturę za konferencję, która odbyła się w Izraelu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2010 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Jakie obowiązki na gruncie VAT ciążą na podatniku, który będzie świadczył usługi przewozu towaru do Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2010 r., Wowra Jarosław | Nieaktualne

Na jakich zasadach powstaje obowiązek podatkowy w VAT z tytułu zakupu bazy i abonamentu VGK Gold na okres 2 lat

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jaka stawka VAT obowiązuje dla robót konserwacyjnych stacji trafo i węzła cieplnego dla budynku mieszkalnego i szpitala?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2010 r., Wowra Jarosław | Nieaktualne

Czy faktury za podwykonawstwo należy rejestrować w kolumnie 10 PKPiR?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2010 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

W jaki sposób opodatkować nieodpłatne przekazanie nagród na rzecz klienta?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Do której grupy KŚT zaliczyć pylon reklamowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2010 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jaką stawką ryczałtu opodatkować działalność polegającą na sprawowaniu opieki nad dziećmi?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jakie obowiązki podatkowe ciążą na spółce w związku z przekazanie klientom nagrody?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy sprzedaż przedsiębiorstwa państwowego w trybie prywatyzacji bezpośredniej podlega opodatkowaniu PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2010 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy jest możliwość założenia (podlegania opodatkowaniu) w Polsce firmy świadczącej usługi dla firm na terenie Holandii?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2010 r., Pioterczak Radosław | Nieaktualne

Co będzie stanowić dochód dla Podatnika wykonującego pozarolniczą działalność gospodarczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak powinna dokumentować świadczenie usług budowlanych na terenie Holandii osoba fizyczna opodatkowania w formie ryczałtu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy lub celowy podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakie opłaty wystąpią po stronie wspólników spółki jawnej w związku ze sprzedaż przez nich 100% udziałów?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2010 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy stacja transformatorowa mieszcząca się w wybudowanym w tym celu budynku podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak opodatkować przychód ze sprzedaży nieruchomości dokonanej przez przedsiębiorcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy podatnik opodatkowany ryczałtem może rozliczać się z żoną?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2010 r., Nawrot Rafał Aleksander | Nieaktualne

Czy istnieją przepisy, które nakładają na mnie obowiązek naliczenia odsetek jeśli klient nie zapłacił w terminie?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2010 r., Nawrot Rafał Aleksander | Nieaktualne

W jaki sposób ująć w koszty zapłacone przez rencistę, prowadzącego działalność gospodarczą, składki ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2010 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

W jakim momencie ująć przychód z tytuły świadczenia usług transportowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak rozliczyć dochód z tytułu wynajmu domu, którego właścicielami są rodzice i dziecko?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2010 r., Nawrot Rafał Aleksander | Nieaktualne

Jakie obowiązki podatkowe powstaną w związku z przekazaniem Starostwu Powiatowemu darowizny w postaci samochodu osobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2010 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak rozliczyć obniżenie wkładu budowlanego do spółdzielni w związku z nieusunięciem usterek w mieszkaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2010 r., Nawrot Rafał Aleksander | Nieaktualne

W którym momencie rozpocząć amortyzację technologii wytwarzania leku?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2010 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy limit 4000 euro jest dla małżonków uzyskujących przychody z najmu wspólny?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2010 r., Krywan Tomasz | Aktualne

W jaki sposób należy rozliczać prowadzone przez jedną osobę dwie odrębne działalności gospodarcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2010 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak w PKPiR rozliczyć zakup używanych motocykli w Kanadzie?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 listopada 2010 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne