Pytania i odpowiedzi

Jaki kurs stosować do sprzedaży importowanego towaru gdy dokonywany jest w kilku partiach?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2012 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Wg jakiego kursu należy rozliczać delegacje?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy kontrakty forward powinny być wprowadzone do ksiąg w dacie ich zawarcia oraz według kursu po jakim zostały zawarte?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2012 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy stanowi koszt uzyskania przychodu odpis na ZFŚS w spółce z o.o. zatrudniającej mniej niż 20 osób?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy firma windykacyjna ma prawo do odmowy przesłania aktualnego stanu zadłużenia dłużnikowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2012 r., Król Arkadiusz | Aktualne

W jakiej wysokości należy ustalić czynsz z najmu powierzchni biurowej dla podmiotu powiązanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2012 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak rozliczyć w kosztach podatkowych wydatek poniesiony na opatentowanie wynalazku?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2012 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy w przypadku nieznacznego przekroczenia wartości dokumentacji określonej w SIWZ zamawiający musi odrzucić ofertę?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2012 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Jakie są konsekwencje podatkowe użyczenia nieruchomości jednego ze wspólników dwuosobowej spółce cywilnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2012 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak zaksięgować wyciek substancji niebezpiecznych, które stanowią dla nas materiały?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 października 2015 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Jakie będą konsekwencje podatkowe przy umowie darowizny samochodu na członka rodziny zaraz po wykupie z leasingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2012 r., Małecki Paweł | Nieaktualne

Z jaką datą należy wypłacić nauczycielowi nagrodę jubileuszową?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2012 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy wykazanie w IWA osób mających kontakt z czynnikami mutogennymi wpływa na wysokość składki wypadkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2012 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Jak na gruncie VAT rozliczyć dokonaną u w związku z reklamacją na zlecenie firmy niemieckiej utylizację towar?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2012 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Czy burmistrz miasta może dokonać przeniesienia pracownika do innego przedszkola?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2012 r., Handzlik Marta | Aktualne

Jak opodatkować VAT sprzedaż towaru na rzecz firmy niemieckiej, która sprzedaje go następnie do Rosji?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2012 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

W jaki sposób powinna przebiegać amortyzacja środków trwałych, których zakup został zrefundowany?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 sierpnia 2012 r., Rodziewicz Ewa | Aktualne

Jak można wyegzekwować od byłego współwłaściciela drogi zwrot kosztów poniesionych na jej utworzenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 sierpnia 2012 r., Habryn-Chojnacka Ewa | Aktualne

Czy od faktur za wynajem samochodu oraz zakupione paliwo podatnik może w całości odliczać VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 sierpnia 2012 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy nie przyjęcie nowego zakresu obowiązków przez pracownika może stanowić podstawę rozwiązania umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 sierpnia 2012 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

W jakiej wysokości powinna zostać uiszczona opłata skarbowa za zezwolenie na odzysk odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 sierpnia 2012 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jaką stawką VAT opodatkować działalność polegającą na przeprowadzaniu inscenizacji zdarzeń historycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 sierpnia 2012 r., Matusiakiewicz Łukasz | Nieaktualne

W jaki sposób opodatkować usługi polegające na wydawaniu posiłków w przystosowanych do tego samochodach?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 sierpnia 2012 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy od kwoty otrzymanej przez rolnika z tytułu ustanowienia służebności przesyłowej trzeba odprowadzić podatek?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 sierpnia 2012 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak rozliczyć koszt ZUS w przypadku podziału spółki przez wydzielenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 sierpnia 2012 r., Geliński Piotr | Aktualne

Jak należy postąpić z zaliczkami uproszczonymi w przypadku korekty zeznania rocznego CIT-8?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 sierpnia 2012 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy lokale mieszkalne przeznaczone na sprzedaż są towarem?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 sierpnia 2012 r., Wojtas Michał | Nieaktualne

Jak postąpić w sytuacji, gdy oferta jest sygnowana pieczęcią oddziału banku, a nie banku?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 sierpnia 2012 r., Laszczyński Łukasz | Nieaktualne

Czy od wartości miejsca postojowego należy zapłacić podatek PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 sierpnia 2012 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy można odliczyć VAT od faktury za sprzedaż towaru, której sprzedawca nie wykazał w swoim rejestrze VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 sierpnia 2012 r., Matusiakiewicz Łukasz | Aktualne

Czy pracownikowi, który przechodzi na rentę należy wypłacić odprawę rentową?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 sierpnia 2012 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy wartość chłodnicy kupionej wraz ze spawarką należy dodać do wartości spawarki?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 sierpnia 2012 r., Morska Agnieszka | Aktualne

W jaki sposób uznać sprzedany matce samochód za towar handlowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 sierpnia 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakie obowiązki podatkowe ciążą na występującym ze spółki jawnej wspólniku?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 sierpnia 2012 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Czy przy wypłacie nagrody jubileuszowej należy naliczyć koszty uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 sierpnia 2012 r., Woźniak Joanna | Aktualne

Kiedy należy rozliczyć kwotę odniesioną na kapitał z aktualizacji wyceny?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 sierpnia 2012 r., Pepol Marek | Aktualne

Czy dofinansowanie studiów podyplomowych jest dochodem pracownika podlegającym opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 sierpnia 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy dla leśniczówki należy prowadzić książkę obiektu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2012 r., Dorska Dorota | Aktualne

Czy do szkolnego stażu pracy nauczyciela można zaliczyć samorządowy stosunek pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2012 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy zwiększenie wymiaru zatrudnienia nauczyciela może nastąpić w akcie mianowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2012 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy opłaty za używanie składników majątku innego przedsiębiorcy można ujmować w kosztach podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2012 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy dotację uzyskaną z ARiMR należy doliczyć do przychodów podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczyć pod względem podatkowym obywatela Ukrainy, który zachował miejsce zamieszkania za granicą?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak prawidłowo określić termin trwania umowy na zastępstwo?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2012 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy pensum nauczyciela powinno wzrosnąć w związku z przydzieleniem mu godzin dyrektorskich?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2012 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy na żądanie sąsiada organ może wydać nakaz zamurowania okien w jego granicy?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2012 r., Smaga Łukasz | Aktualne

Na jakich zasadach przysługuje renta socjalna?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2012 r., Dzienisiuk Dorota | Aktualne