Pytania i odpowiedzi

Jak należy zaksięgować sprzedaż wytworzonego programu finansowo-księgowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2012 r., Mikulska Dorota | Aktualne

W jaki sposób skorygować koszty uzyskania przychodu za kilka lat wstecz?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2012 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Po jakim kursie spółka powinna wyceniać wypływ z rachunku z przyznanym debetem, a po jakim wpływy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 sierpnia 2012 r., Michalak Marcin | Aktualne

Czy wysyłając pracownika w delegacje zagraniczną, można nie wypłacać zaliczki na poczet tej delegacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 marca 2013 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy kaucję należy zaliczyć do podstawy opodatkowania WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2012 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy lokal mieszkalny musi być wyposażony w instalację ciepłej wody użytkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2012 r., Kamińska Anna | Nieaktualne

W którym momencie należy ująć w PKPiR koszt usługi budowlanej, gdy otrzymano tylko duplikat faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy zakup i wykorzystanie materiałów do wykonania usługi powoduje wyłączenie z opodatkowania ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jaką stawkę zastosować do świadczonej usługi spedycyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2012 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Kiedy podatnik może odliczyć VAT z faktury za usługę telekomunikacyjną?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Kiedy podatnik powinien odliczyć podatek naliczony?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2012 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jak wygląda procedura likwidacji zawieszonej działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy podział budynku i zniesienie współwłasności powinno być poprzedzone wyodrębnieniem samodzielnych lokali?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2012 r., Kamińska Anna | Aktualne

Czy zleceniodawca powinien wystawić dokument IFT, w przypadku zawarcia umowy zlecenia z nierezydentem?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy od kwoty sprzedaży obrazów na aukcji charytatywnej należy odprowadzić VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2012 r., Łabno Paweł | Nieaktualne

Z jaką datą powinna być zaksięgowana faktura z firmy energetycznej za badanie laboratoryjne licznika i wymianę licznika?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak na gruncie VAT rozliczyć świadczone na rzecz kontrahenta unijnego usługi doradcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2012 r., Morska Agnieszka | Nieaktualne

Ile lat należy wliczyć do stażu urlopowego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2012 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Czy ekspozytor powinien być zaklasyfikowany jako środek trwały czy też jako materiał reklamowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2012 r., Zarzycki Łukasz | Aktualne

Kiedy podatnik może odliczyć VAT z faktury zakupu tonerów do drukarki?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2012 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Jaki należy zastosować kurs waluty aby rozliczyć wpłacony depozyt dotyczący zabezpieczenia umowy leasingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2012 r., Zarzycki Łukasz | Aktualne

W jaki sposób podatnik powinien prawidłowo ponownie wprowadzić na stan firmy sprzedany członkowi rodziny samochód?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2012 r., Łabno Paweł | Nieaktualne

Czy pracownice zatrudnione w sklepie z sukniami ślubnymi mogą pracować w soboty i niedziele?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2012 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Nieaktualne

W którym momencie można zaliczyc do kosztów uzyskania przychodów wydatki dotyczące przyszłej konsolidacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2012 r., Morska Agnieszka | Nieaktualne

Jak prawidłowo wypełnić deklarację PFRON?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2012 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Jak zaewidencjonować przyjęte nieodpłatnie urządzenia na plac zabaw?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2012 r., Pośpieszyńska Helena | Nieaktualne

W jakim terminie ZUS powinien wypłacić przedsiębiorcy należny zasiłek chorobowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2012 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Jakie są zasady odliczenia VAT w przypadku zapłaty zaliczek na poczet zakupu paliwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2012 r., Mikuła Patrycja | Nieaktualne

Czy oczko wodne stanowi budowlę, czy podwyższa wartość budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jaki sposób prezentować na kontach i w sprawozdaniu finansowym cesję naszego zobowiązania?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2012 r., Zarzycki Łukasz | Aktualne

Czy koszty organizacji imprezy dla obecnych i potencjalnych klientów są kosztami uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2012 r., Lelito Ewelina | Nieaktualne

Czy brak pobrania dopłaty przez kasjera powoduje zmianę wartości obrotu z tytułu świadczenia usługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2012 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy aneksy do umów leasingowych pozbawiają podatnika prawa do odliczania VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Gdzie księgujemy koszty otwarcia akredytywy na zapłatę zobowiązań?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2012 r., Pepol Marek | Aktualne

Czy mam prawo do odliczania VAT od zakupu paliwa do samochodu, który wynajmuję?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy dochodzi do nabycia częściowo odpłatnego w przypadku nabycia urządzenia po promocyjnej cenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować w stosunku do usług polegających na dostawie wody?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 sierpnia 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy brak dokumentu PZ dotyczącego faktury zakupu stoi na przeszkodzie odliczeniu VAT z tej faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2012 r., Małecki Paweł | Aktualne

Jakie dokumenty są wystarczające do zaliczenia pracy w gospodarstwie rolnym do dodatku za wysługę lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2012 r., Pater Łukasz | Aktualne

Jakie dodatki do wynagrodzenia przysługują dyrektorowi szkoły przebywającemu na zwolnieniu lekarskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2012 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy zespół powypadkowy ma obowiązek zbadać okoliczności wypadu, jakiemu pracownik uległ we własnym domu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2012 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy wynajem na cele mieszkaniowe nieruchomości niestanowiącej własności podatnik może korzystać ze zwolnienia od VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2012 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy pracownikowi, który ubiega się o świadczenie rentowe przysługuje odprawa rentowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2012 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy należy opodatkować zwrócony środek transportu, który nie spełniał oczekiwanych przez podatnika wymagań?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2012 r., Wojtas Michał | Nieaktualne

Czy dopuszczalne jest wysłanie przez wierzyciela upomnienia za pośrednictwem innej firmy niż Poczta Polska?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy podatnik może odliczyć VAT z faktur za wydatki na produkty spożywcze wykorzystane podczas spotkania z klientami?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2012 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak dokonać wyceny środków trwałych rozbudowanych w ramach realizacji projektu UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2012 r., Skrzypska Dorota | Aktualne

Jak zaksięgować zakup, remont samochodów w innej firmie i następnie ich sprzedaż?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2012 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT koszty serwisu maszyny, którymi obciążył nas niemiecki kontrahent?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2012 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Czy sprawozdanie na dzień całkowitej likwidacji spółki należy złożyć do KRS i z jakimi formularzami?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2012 r., Waślicki Tadeusz | Nieaktualne

Jak amortyzować licencję o wartości poniżej 3500 zł?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy otrzymane odszkodowanie należy rozliczyć również w formie ryczałtu czy też na zasadach ogólnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Czy w limicie pozwalającym na zwolnienia z VAT należy uwzględnić obrót z tytułu usług budowlanych wykonywanych na terenie Szwecji?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 sierpnia 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy zwolnienie lekarskie w okresie następującym po wypadku w drodze do pracy jest płatne 100% czy 80%?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2012 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy Zamawiający może udostępniać dokumenty pochodzące z publicznych rejestrów innym zamawiającym?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2012 r., Bubnowski Michał | Nieaktualne

Czy na zamawiającym spoczywa obowiązek oszacowania wartości zamówienia na cały planowany okres zamówienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2012 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Jak rozliczyć pomoc de minimis?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 sierpnia 2012 r., Prokop Marcin | Nieaktualne