Pytania i odpowiedzi

Czy w opisanym przypadku firma musi zapłacić opłatę podwyższoną?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 września 2012 r., Gall Marek | Aktualne

Jakie skutki wywoła na gruncie VAT faktura, która nie dokumentuje żadnego zdarzenia gospodarczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 września 2012 r., Morska Agnieszka | Aktualne

Czy wycieczka do Parlamentu Europejskiego otrzymana z biura europosła jest przychodem podatkowym osoby fizycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 września 2012 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jaki skutki podatkowe wywoła przejęcie nieruchomości w zamian za niespłaconą pożyczkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 września 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy debit nota ma charakter odszkodowawczy i wyrażoną w niej wartość można ująć w kosztach podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 września 2012 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Jak wprowadzić do majątku działalności gospodarczej żony składniki majątku będące własnością męża?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 września 2012 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jakich księgowań powinna dokonać spółka z tytułu zakupu wierzytelności oraz udziałów?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 września 2012 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Czy usługę wynajmu hali oraz pracę zatrudnionych inżynierów należy wykazywać w informacji podsumowującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 września 2012 r., Geliński Piotr | Aktualne

Czy pracownicy należy wypłacić ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 września 2012 r., Mrzygłód Małgorzata | Nieaktualne

Czy w dokumentacji księgowej będzie wystarczające posiadanie kopii podpisanej korekty?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 września 2012 r., Geliński Piotr | Aktualne

Jak księgować rozliczenia międzyokresowe bierne, gdy ewidencjonuje się koszty tylko w układzie rodzajowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 września 2012 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

W jaki sposób należy naliczać podatek od odsetek z rachunków wspólnych prowadzonych dla osób fizycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 września 2012 r., Pogoński Mariusz | Aktualne

Czy sprzedając złom, który powstał w wyniku działalności należy naliczyć VAT przy wystawieniu faktury sprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 września 2012 r., Matusiakiewicz Łukasz | Nieaktualne

Czy spółka z o.o. ma prawo dysponować nadwyżką podatku naliczonego nad należnym wykazaną przez osobę fizyczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 września 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak należy zaksięgować korektę kosztów lat poprzednich z tytułu emisji dwutlenku węgla (ochrony środowiska)?

odpowiedź na pytanie udzielona 3 września 2012 r., Michalak Marcin | Aktualne

Czy w sytuacji zakupu lokalu mieszkalnego na cele prowadzonej działalności gospodarczej, można odliczyć VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 września 2012 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT świadczenie na rzecz irlandzkiego kontrahenta usług marketingowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak rozliczyć VAT z tytułu usługi transportowej świadczonej na terenie UE przez podwykonawcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2012 r., Matusiakiewicz Łukasz | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT usługi pośrednictwa w sprzedaży niemieckich opłat drogowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak należy rozliczać VAT z tytułu importu na podstawie art. 33a ustawy o VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Kiedy należy wykazać WNT, jeśli towar otrzymano w styczniu, jednak faktura dotarła dopiero w sierpniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jakiej wysokości podatnik ma prawo odliczyć VAT od wykupu z leasingu samochodu z kratką?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 września 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak należy rozumieć pojęcie użyte w planie zagospodarowania przestrzennego "w głębi działki"?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2012 r., Kamińska Anna | Aktualne

W jaki sposób rozliczyć koszty i przychody spółki komandytowej po zmianie wspólników?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Na podstawie jakich przepisów prawnych należy nauczycielowi wypłacić nagrodę jubileuszową?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2012 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy dopuszczalna jest inna forma wysyłania wniosków przez wykonawców niż ta przewidziana przez zamawiającego?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2012 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne

Jak prawidłowo określić kiedy nauczyciel nabywa prawo do nagrody jubileuszowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2012 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Kiedy powstanie przychód z opłaty rezerwacyjnej otrzymanej przez dewelopera od potencjalnego kupca lokalu?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2012 r., Lelito Ewelina | Nieaktualne

W jaki sposób wypłacić oraz opodatkować wynagrodzenie wypłacone ze STOART-u?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2012 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy nauczycielowi można cofnąć wypowiedzenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2012 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jak rozliczyć koszt poszczególnych środków trwałych wchodzących w skład budowanej elektrowni?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2012 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy gmina jako właściciel gruntu może zbyć jego własność w trybie art. 231 § 2 k.c. na rzecz właściciela budynku, wzniesionego na tym gruncie?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2012 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Czy pielęgniarki prowadzące grupową praktykę pielęgniarek muszą posiadać przeszkolenie w zakresie bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2012 r., Karkowska Dorota | Aktualne

Czy dodatnia wartość firmy powstała przy rozliczeniu połączenia spółek może być amortyzowana podatkowo?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2012 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaki kurs waluty zastosować do przychodu z tytułu sprzedaży zaimportowanego towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2012 r., Morska Agnieszka | Nieaktualne

Kiedy odliczyć VAT z faktury od agencji celnej z tytułu zgłoszenia do odprawy celnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak rozliczyć podatkowo dotychczasowych udziałowców (osoby fizyczne) w przypadku sprzedaży udziałów spółki z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Co należy zrobić w sytuacji kiedy nauczyciel otrzymywał dodatek stażowy w zawyżonej wysokości?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2012 r., Niemiec Renata | Nieaktualne

Jak prawidłowo dokonać potrąceń z wynagrodzenia pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2012 r., Skibińska Małgorzata | Nieaktualne

Jak powinna wyglądać ewidencja księgowa reklamowanych i likwidowanych wyrobów oraz wymiany?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2012 r., Gos Waldemar | Aktualne

Jak na gruncie VAT potraktować nabytą od firmy kurierskiej usługę dostarczenia paczki do Rosji?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2012 r., Geliński Piotr | Aktualne

Kiedy pracodawca może wypłacić pracownikowi dofinansowanie z ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2012 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

W jakim terminie należy wypłacić nauczycielowi nagrodę jubileuszową?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2012 r., Pater Łukasz | Aktualne

Czy pracownik, który zachorował w okresie urlopu wypoczynkowego ma prawo do wynagrodzenia za czas choroby?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2012 r., Mrzygłód Małgorzata | Aktualne

Jak rozliczyć koszty paliwa i VAT od wykupionego z leasingu samochodu ciężarowego, a jak osobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 sierpnia 2012 r., Matusiakiewicz Łukasz | Nieaktualne