Questions and answers

Czy należy naliczać VAT przy sprzedaży samochodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2014 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Kto ponosi odpowiedzialność za wypadek gościa zwiedzającego zakład pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 czerwca 2017 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy podatnik może odliczać VAT od paliwa do nabytego samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2014 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy można odliczyć VAT w całości od samochodu o napędzie elektrycznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2014 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

W którym momencie należy rozpoznać obowiązek w VAT w przypadku sprzedaży telefonów oraz kart SIM?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2014 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak należy opodatkować podatkiem od nieruchomości zbiornik przeciwpożarowy położony na działce niezabudowanej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 czerwca 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy okres nauki w liceum dla dorosłych należy wliczyć do stażu urlopowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2014 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy bezpłatne pobieranie programu komputerowego stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2014 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jakie będą konsekwencje podatkowe w VAT związane są z wcześniejszym zakończeniem umowy leasingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2014 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy w szpitalu (SP ZOZ) musi być stanowisko zastępcy dyrektora ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2014 r., Kołakowska Karolina | Aktualne

Czy okres sprawowania opieki nad dziećmi na podstawie umowy uaktywniającej wlicza się do stażu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2014 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jak pracodawca powinien ustalić czas pracy pracownika zatrudnionego w ramach dwóch odmiennych umów o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2014 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy osobie należy przyznać zasiłek dla opiekuna?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2014 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Aktualne

Czy załączenie do oferty przez wykonawcę nieważnej polisy OC, stanowi podstawę dla wykluczenia tego wykonawcy z postępowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2014 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne

Czy w ogłoszeniu o zamówieniu powyżej „progów unijnych”, zamawiający powinien wskazać wartość szacunkową zamówienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2014 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Czy na stanowisku spawania metodą TIG pracownik musi być wyposażony w rękawice spawalnicze?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2014 r., Kościukiewicz Kazimierz | Nieaktualne

W jakiej wartości należy zaksięgować udziały w spółce obejmowane za aport w postaci środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2014 r., Żak Piotr | Nieaktualne

Jak opodatkować przychód uzyskany przez członków rady nadzorczej będących obywatelami państwa obcego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2014 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy dopłaty do kapitału komandytariusza w spółce komandytowej podlegają opodatkowaniu PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych można oddać odpady o kodach 15 01 06, 17 09 04 i 17 01 07?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2014 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Jaki jest koszt zgłoszenia akumulatorowni?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2014 r., Gall Marek | Nieaktualne

Z jakimi obowiązkami w dziedzinie bhp wiąże się prowadzenie call center?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2014 r., Wawszczak Łukasz | Aktualne

Czy finansowanie szczepień dla pracowników podlega zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2014 r., Różycki Karol | Aktualne

Kiedy spółka traci prawo do zaliczenia nierozliczonego VAT-u do kosztów uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Po jakim kursie należy wycenić przekazanie środków na inny rachunek bankowy w ramach umowy cash poolingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2014 r., Żak Piotr | Aktualne

Czy opóźnienie w zgłoszeniu wypadku przy pracy może skutkować odmową przeprowadzenia postępowania powypadkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2014 r., Wawszczak Łukasz | Aktualne

W jakim terminie gmina powinna przekazać do izby rolniczej dochody w wysokości 2% od zaległości podatkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2014 r., Błaszko Adam | Aktualne

Jak spółka powinna opodatkować grunt rolny, którego jest posiadaczem?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2014 r., Kupień Łukasz | Nieaktualne

Z jaką stawką VAT podatnik powinien wystawić refakturę za usługę szkoleniową?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2014 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

W którym momencie i w jakiej wartości należy wprowadzić kontrakt towarowy swap do ksiąg?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2014 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Czy kierowca, prowadząc samochód, może używać butów przemysłowych z podnoskami metalowymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2014 r., Zamajtys Krzysztof | Nieaktualne

Jak obliczyć wysokość wynagrodzenia za sprawowanie opieki dla opiekuna prawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2014 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy firma, która przekazuje odpady do RIPOK na podstawie KPO, powinna otrzymywać kwit wagowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2014 r., Jerzy Janusz | Aktualne

W jaki sposób można ukarać przewodniczącego związków zawodowych za naruszenie tajemnicy poufności?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2014 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy w VAT z tytułu świadczenia usług serwisowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jakie są wymogi prowadzenia warsztatu naprawy sprzętu AGD, pił i kosiarek spalinowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2014 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Czy w jednym miesiącu można zastosować dwa progi podatkowe, jeśli pracownik uzyskał dwie wypłaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy wnioskodawcy należy przyznać zasiłek dla opiekuna?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2014 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Aktualne

Czy pracownik samorządowy może wprowadzić korektę do złożonego już oświadczenia majątkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2014 r., Culepa Michał | Nieaktualne

Jakie wymagania bhp i ochrony przeciwpożarowej powinien spełniać magazyn biletów?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2014 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy z faktur sfinansowanych dotacjami ze środków PFRON można odliczyć VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2014 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Na jakiej podstawie i komu pracodawca powinien wypłacić ekwiwalent za pranie odzieży?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2014 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy pracodawca prawidłowo wypłaca pracownikowi prowizje za sprzedaż?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2014 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy mamy prawo do pełnego odliczenia VAT za zakup paliwa do samochodu FIAT DUCATO?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2014 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy spółka powinna skorygować odliczony podatek?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy od transakcji zbycia nieruchomości podatnik będzie zobowiązany do zapłaty VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2014 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy nadmiar pobranej wody można sprzedać rolnikowi do nawadniania pola?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2014 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Jakie przepisy regulują odległość przyłączy lokalizowanych od strony dróg publicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2014 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne

Jak ustalić czas pracy pracownika zatrudnionego na 1/2 etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2014 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy zaliczki nadal korzystają ze zwolnienia z podatku VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jaką stawką VAT opodatkować usługi kulturalne np. rolę aktorską?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2014 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy darowizna udziałów na rzecz syna podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy skorzystanie przez pracownika będącego w delegacji na Łotwie z przeprawy promem stanowi import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 czerwca 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jakie wymagania należy spełnić, aby w hali magazynowej zbudować pomieszczenie biurowe dla magazyniera?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2014 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy pracownik ma obowiązek czyszczenia obuwia roboczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2014 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy nauczyciel realizujący etat w dwóch szkołach może w jednej z nich realizować godziny ponadwymiarowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2014 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych ustala się obwody?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2014 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy bez ogłaszania przetargu gmina może zawrzeć umowę z przewoźnikiem na dowóz uczniów do szkół?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2014 r., Piszko Agata | Nieaktualne

Czy nauczycielowi należy pomniejszyć świadczenie urlopowe o dni nieobecności usprawiedliwionej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2014 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy zwrot kosztów zagranicznej podróży służbowej może zostać dokonany po rozliczeniu delegacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 czerwca 2014 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne