Pytania i odpowiedzi

Czy podatnikowi przysługuje odliczenie VAT z faktory za zakupu usługi w kraju UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy nauczycielowi - bibliotekarzowi dyrektor szkoły może przydzielić doraźne zastępstwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2014 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy zakup licencji w wersji przeznaczonej do celów demonstracyjnych podlega opodatkowaniu u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2014 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jakim procesem odzysku należy oznaczyć przetwarzanie odpadowego styropianu w zakładzie produkcji styropianu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2014 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Jakie warunki powinien spełniać budynek przedszkola, w którym organ prowadzący zamierza utworzyć żłobek?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2014 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Jak opodatkować budynki wykorzystywane przez podatnika jako obiekty noclegowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak należy postąpić w przypadku organizowania konkursów w zakładzie pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2014 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Kiedy nauczyciel przedszkola ma prawo do trzynastki?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2014 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak udokumentować dla celów VAT wniesienie do spółki aportu?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2016 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

W jaki sposób opodatkować należy osobę, która dokonuje sprzedaży surowców wtórnych pochodzących z wysypiska śmieci?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2014 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy ryczałt przyznany pracownikowi za korzystanie z samochodu prywatnego jest oskładkowany i opodatkowany?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy wartość nagrody rzeczowej przekazana pracownikowi będzie przychodem pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy dopuszczalne jest wystawienie faktury korygującej dokumentującej zwrot nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2014 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy sprzedaż zwolniona powinna być brana do struktury przy wyliczaniu proporcji, o której mowa w art. 90 u.p.t.u.?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2014 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy pracownik po uzupełnieniu kwalifikacji może zostać awansowany?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2014 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Jak rozliczyć przejęcie majątku zmarłego dłużnika, którego spadkobiercy odrzucili spadek?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2014 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości w stosunku do dobudowanej antresoli?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2014 r., Kupień Łukasz | Aktualne

Czy sprzedaż takiego ziemniaka jest opodatkowana ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych 5,5%?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2014 r., Mięsok Anna | Aktualne

Czy pracownica nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego za okres urlopu wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2014 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jak należy wyliczyć wysokość urlopu wypoczynkowego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2014 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy dochód z prac sezonowych należy doliczyć do dochodu strony przy świadczeniach z pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2014 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Jak należy obliczyć dodatek za godziny nadliczbowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2014 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

W jaki sposób należy zrekompensować pracownikowi samorządowemu pracę w wolną sobotę?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2014 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Na jakich zasadach należy powołać zastępcę nadleśniczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2014 r., Culepa Michał | Aktualne

O jakim odwołaniu jest mowa w art. 182 ust. 2 pkt 2 p.z.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2014 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Czy zamawiający ma prawo zniszczyć próbki wykonawców, którzy nie wygrali postępowania i nie chcą zwrotu próbek?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2014 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Nieaktualne

Jak prawidłowo należy określić termin wypowiedzenia umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2014 r., Pietruszyńska Katarzyna | Nieaktualne

Czy są jakieś regulacje prawne zakazujące lub uniemożliwiające realizację podziału nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2014 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Jaki powinien być udział właściciela obiektu w czynnościach zawiązanych z ochroną przeciwpożarową?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2014 r., Majer Roman | Nieaktualne

Jakie są przepisy określające wymagania dla pomieszczeń do wykonywania pomiarów rentgenowskich?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2014 r., Kościukiewicz Kazimierz | Nieaktualne

W jaki sposób należy obliczyć dochód rodziny przy świadczeniach rodzinnych, jeśli doszło do obniżki wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2014 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy następuje utrata dochodu w przypadku zawieszenia działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2014 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy stosowanie pasów lędźwiowych jest potrzebne w trakcie dźwigania ciężarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2014 r., Zamajtys Krzysztof | Nieaktualne

Czy pracodawca może skierować pracownika na zagraniczne studia w celu uzyskania kwalifikacji zawodowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2014 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Do jakiej grupy KŚT zaliczyć urządzenie grzewczo-chłodzące?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2017 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy wspólnicy spółki jawnej mogą zawierać ze spółką umowy dotyczące wynajmu?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2014 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy zmiana umowy spółki polegająca na połączeniu dwóch spółek kapitałowych podlega opodatkowaniu PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2014 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy dochód z zasiłku rodzinnego może być dochodem utraconym?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2014 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek uiszczenia opłaty rocznej z tytułu czasowego wyłączenia gruntów z produkcji rolnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2014 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Czy stworzenie pokazowego ogrodu na dzierżawionym gruncie podlega amortyzacji jako inwestycja w obcym środku trwałym?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2014 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Czy wydane przez SKO postanowienie przerywa bieg przedawnienia decyzji za 2009 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak należy stworzyć harmonogram czasu pracy dla systemu zmianowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2014 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy dla celów VAT należy uwzględnić przychody uzyskiwane z tytułu najmu?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2014 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Kiedy podatnik powinien wykazać podatek należny w związku z WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2014 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak sprawdzić czy powietrze w biurze odpowiada normom mikrobiologicznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2014 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Kiedy spółka powinna zaprzestać amortyzacji środka trwałego, którego zamierza sprzedać?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2014 r., Zarzycki Łukasz | Aktualne

Jak wykazać środek trwały w bilansie, jeżeli spółka zamierza go sprzedać i została podpisana umowa przedwstępna?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 grudnia 2015 r., Mikulska Dorota | Nieaktualne

Kiedy podatnik powinien wykazać podatek naliczony w związku z nabycie usługi reklamowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2014 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jak udokumentować wykonanie usługi, jeśli odbiorca ogłosił upadłość?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2014 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy opłata franczyzowa podlega opodatkowaniu u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2014 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Co dyrektor może zrobić w sytuacji kiedy rodzic nie odbiera swojego dziecka ze świetlicy szkolnej w godzinach jej pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2014 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

W deklaracji za jaki miesiąc należy rozliczyć import towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy oklejenie samochodu reklamą naszej firmy może być środkiem trwałym?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2014 r., Żak Piotr | Aktualne

Jak zaksięgować zakup środka trwałego sfinansowanego dotacją, a następnie zwrot części dotacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2014 r., Żak Piotr | Aktualne

Do jakich dokumentów może mieć dostęp osoba przeprowadzająca kontrolę w poradni psychologiczno-pedagogicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 grudnia 2014 r., Zielińska Agnieszka | Aktualne