Czy zaległy urlop wypoczynkowy dyrektora szkoły, który wraz z nowym rokiem szkolnym przestaje pełnić swoją funkcję, przepada? - OpenLEX

Czy zaległy urlop wypoczynkowy dyrektora szkoły, który wraz z nowym rokiem szkolnym przestaje pełnić swoją funkcję, przepada?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kosiarz Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 13 czerwca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczyciel pełniący obowiązki dyrektora szkoły feryjnej ma obecny i zaległy urlop wypoczynkowy (łącznie 44 dni). Od 1 września zostanie przeniesiony (na podstawie art. 18 ustawy Karta Nauczyciela) na stanowisko nauczyciela również do szkoły feryjnej, w której jest inny organ prowadzący. Jeżeli nauczyciel ten nie wykorzysta tego urlopu w całości (ze względu na planowaną inwestycję w szkole nie wykorzysta), czy urlop ten przepada? Czy jest możliwość wypłacenia ekwiwalentu za niewykorzystaną część urlopu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?