Czy osoba prowadząca rodzinny dom dziecka może wystąpić z wnioskiem o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego dla niepełnosprawnego dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2023 r.
Autor odpowiedzi: Sabuda Anna
Odpowiedzi udzielono: 13 czerwca 2019 r.

PYTANIE

Osoba prowadząca Rodzinny Dom Dziecka (zawodowa niespokrewniona rodzina zastępcza) złożyła w OPS w dziale świadczeń rodzinnych wnioski o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego z tytułu niepełnosprawności na dzieci, które legitymują się orzeczeniem o niepełnosprawności i zostały u niej umieszczone w pieczy zastępczej, zgodnie z postanowieniem Sądu Rodzinnego i Nieletnich. Rodzina prowadząca Rodzinny Dom Dziecka nie została ustanowiona opiekunem prawnym dzieci. Rodzice dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, nie zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej, ograniczono im jedynie władzę poprzez umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej.

Czy osoba prowadząca rodzinny dom dziecka, u której umieszczono dzieci w pieczy zastępczej, może ubiegać się o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego z tytułu niepełnosprawności, jeżeli nie jest ustanowiona opiekunem prawnym tych dzieci?

Czy rozpatrzyć wnioski i wydać decyzje odmowne?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX