Czy placówka doskonalenia nauczycieli, która funkcjonuje od mniej niż 5 lat może ubiegać się o akredytację?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Gąsiorek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 13 czerwca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli do wniosku dołącza się m. in. plan pracy placówki doskonalenia na rok szkolny i sprawozdanie z realizacji planu pracy placówki doskonalenia za dany rok szkolny, przygotowane zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia, za okres ostatnich 5 lat szkolnych oraz wnioski z analizy informacji pozyskanych od nauczycieli, szkół i placówek korzystających z jej oferty są wykorzystywane do doskonalenia procesów edukacyjnych i działań prowadzonych przez placówkę doskonalenia za okres ostatnich 5 lat szkolnych, natomiast z przepisów ustawy prawo oświatowe nie wynika, żadne ograniczenie co do możliwości uzyskania akredytacji przez placówki doskonalenia nauczycieli, które nie funkcjonują od co najmniej 5 lat. Czy wobec powyższego placówka doskonalenia nauczycieli, która funkcjonuje od mniej niż 5 lat może ubiegać się o akredytację? Jeśli tak, czy wystarczy, że do wniosku dołączy wspomniane wyżej dokumenty za okres krótszy niż 5 lat?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX