Questions and answers

Czy brat, któremu siostra powierzyła gotówkę do przechowania jest zobowiązany do zapłaty PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2013 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy Ordynator SOR może pracować w niepełnym wymiarze czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2013 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy różnice kursowe stanowią koszt podatkowy skoro fakturę wystawiono w forintach, a zaplaty dokonano w euro?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2013 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Czy samochód używany można amortyzować według stawki 40%?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2013 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy wynagrodzenie nieodebrane przez pracownika, ale postawione w listopadzie do jego dyspozycji, może stanowić koszt listopada?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2013 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Czy wypadek w drodze na niedzielne zajęcia w ramach studiów I stopnia jest wypadkiem w drodze do pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2013 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Do kiedy należy przyznać zasiłek rodzinny?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2013 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Jaki wymiar urlopu wypocznkowego przysługuje pracownikowi obsługi zatrudnionemu na 35/40 etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2013 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak prawidłowo podzielić kwotę dochodu z działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2013 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Kiedy nakłady poniesione na budynek nie wniesiony do środków trwałych powiększą jego wartość początkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2013 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

W jaki sposób powinno być przyznane dodatkowe wynagrodzenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 grudnia 2013 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy dane na fakturze odnoszące się do nazwy nabywcy należy skorygować notą korygującą, czy fakturą korygującą?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2013 r., Postrzech Łukasz | Nieaktualne

Czy dopuszczalne jest księgowanie sprzedaży jednym zapisem na koniec miesiąca w ewidencji sprzedaży VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2013 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy działalność w zakresie określonym przez PKD: 8559B, 8560Z, 7320Z podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2013 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy kandydatowi na stanowisko dyrektora szkoły po przeprowadzonym konkursie należy oddać całą dokumentację?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2013 r., Gawroński Krzysztof | Nieaktualne

Czy każda istotna zmiana umowy o zamówienie publiczne musi być dokonana w formie aneksu do tej umowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2013 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Czy kwota odzyskana z środek trwały, który uległ awarii stanowi przychód?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy można wystawić refakturę za paliwo do samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy na nowo zakupiony samochód podatnik może zastosować amortyzację degresywną?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2013 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy osoba prowadząca stację paliw ma obowiązek przy sprzedaży gazu LPG naliczać podatek akcyzowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy PCPR może kontrolować placówki opiekuńczo-wychowawcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2013 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Czy podatnik ma prawo do odliczenia VAT od zakupu mieszkania przeznaczonego na wynajem osobom fizycznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2013 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy podatnik powinien dokonać zapłaty opłaty targowej w związku z handlem na pasie drogowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy podlega opodatkowaniu PCC pożyczka dokonana przez podmiot zagraniczny na rzecz polskiego przedsiębiorcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2013 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy pracownicy przysługuje nagroda jubileuszowa w przypadku, gdy przyjęła nowe warunki wynagradzania?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2013 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Czy pracownik niepedagogiczny zatrudniony na 1/2 etatu może pracować trzy dni w tygodniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2013 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy przekazanie nieruchomości w ramach podziału majątku wspólnego podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy spółka może w 2013 r. wystawić fakturę korygującą sprzedaż dokonaną w 2007 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2013 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy sprzedaż wyrobów rękodzielniczych podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2013 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy w 2014 r. sprzedaż samochodu będzie korzystała ze zwolnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2013 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy wiata może stanowić środek trwały?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2013 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy w odniesieniu do osób świadczących usługi w ramach umowy agencyjnej obowiązują jakieś szczególne warunki w obszarze PIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2013 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Czy wspólnik spółki cywilnej może wynająć samochód spółce?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy wydatki na samochód przeznaczony do nauki jazdy można rozliczać w ramach kilometrówki?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2013 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy zajęcie przez komornika odsetek przysługujących od SP ZOZ stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2013 r., Baranowska Agata | Nieaktualne

Czy zakup książek posiadających symbol ISBN należy potraktować jako WNT?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2013 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy zwrot kosztów za wykorzystanie samochodu zleceniobiorcy do celów służbowych podlega oskładkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2013 r., Sobieska Maria | Aktualne

Ilu pracowników może być objętych ochroną związkową w szkole, w której funkcjonują dwa związki zawodowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2013 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Jaka wysokość odprawy emerytalnej przysługuje nauczycielce, której zmniejszono wymiar zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2013 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jaką stawką VAT są opodatkowane gryzaki dla psów oraz mleko dla kotów i psów?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2013 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jak często należy przeprowadzać szkolenie okresowe dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2013 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jakie warunki muszą zostać spełnione, aby doszło do zwolnienia grupowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 grudnia 2013 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne