Questions and answers

Z jaką stawką VAT należy wystawić na najemcę refakturę za czyszczenie ścieków?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2014 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Z jakimi konsekwencjami na gruncie VAT wiąże się leasing pojazdu w celu wynajmu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 kwietnia 2014 r., Twardoch Sebastian | Nieaktualne

Czy od raty leasingowej będzie przysługiwało odliczenie w wysokości 50%, czy od raty można odliczyć 100%?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2014 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy podatek akcyzowy za 1 tonę węgla zwiększa cenę sprzedaży netto i od takiej ceny netto wyliczamy podatek VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2014 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy podatek od środków transportu można refakturować notą?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2014 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy pracownica w ciąży może zostać zobowiązana do odpracowania udzielonego czasu wolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2014 r., Skibińska Małgorzata | Nieaktualne

Czy samochodem prywatnym można przewozić materiały do badań diagnostycznych z punktu pobrań do laboratorium diagnostycznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2014 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Nieaktualne

Czy są dodatkowe konsekwencje podatkowe VAT przy likwidacji starego środka w celu dołożenia części na nowe środki?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2014 r., Twardoch Sebastian | Aktualne

Czy składki członkowskie na rzecz związku zawodowego potrącamy od wynagrodzenia netto czy przychodów brutto?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2014 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Czy urlop wychowawczy, na który przeszła nauczycielka powinien trwać do rozpoczęcia ferii zimowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2014 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Czy w dniu otwarcia ofert można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2014 r., Grodzka Eliza | Nieaktualne

Czy wdrożenie w szkole innowacji pedagogicznej wymaga uzyskania zgody wszystkich jej twórców?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2014 r., Gąsiorek Piotr | Nieaktualne

Czy w postępowaniu egzekucyjnym administracyjnym przewiduje się ograniczenie do wysokości przeciętnego wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2014 r., Bieżuński Paweł | Aktualne

Czy wydawanie zaświadczenia przez bank podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2014 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy wynagrodzenie za bezumowne korzystanie ze środków pieniężnych kontrahenta stanowi koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2014 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy za czas przebywania na urlopie wychowawczym nauczycielka nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2014 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Czy zwrot podatku dochodowego z Niemiec generuje w Polsce przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2014 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Do jakiego rodzaju opakowań należy zaliczyć papier parafinowy oraz papier antykorozyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2014 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Jaka stawka VAT obowiązuje przy eksporcie towaru do USA?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2014 r., Gawlas Daniel | Aktualne

Jaką stawkę VAT zastosować do demontażu i montażu pomnika nagrobnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT zastosować do sprzedaży przyczepy ciągnikowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2014 r., Twardoch Sebastian | Nieaktualne

Jaką stawkę zastosować przy sprzedaży wyposażenia firmy używanego powyżej 5 lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2014 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Jak będzie rozliczany VAT od rat leasingowych po 1 kwietnia 2014 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2014 r., Twardoch Sebastian | Nieaktualne

Jaki był kurs euro w stosunku do złotego stosowany w zamówieniach publicznych od 1999 r. do 2015 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2014 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne

Jakiej odzieży ochronnej powinna używać pielęgniarka na oddziale zakaźnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2014 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Jak obliczyć podstawę wymiaru zasiłku chorobowego w przypadku zmiany wymiaru czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2014 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Jak opodatkować sprzedaż towaru polskiemu kontrahentowi, gdy dostawa towaru ma miejscu do Rosji?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2014 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozliczyć godziny pracy nowo zatrudnionego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2014 r., Rycak Magdalena | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT usługi na ruchomym majątku rzeczowym świadczone na rzecz hiszpańskiego kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2014 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy, jeśli wydano kurierowi towar w ostatnim dniu miesiąca wraz z fakturą?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2014 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości, jeśli spółka nabyła grunt w marcu?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy w VAT z tytułu import usług licencyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2014 r., Twardoch Sebastian | Nieaktualne

Kto w szkole powinien zatwierdzać do wypłaty dowody księgowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2014 r., Niemiec Renata | Aktualne

W jakim terminie należy rozliczyć zakup usługi licencyjnej, jeśli faktura została wystawiona z opóźnieniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2014 r., Twardoch Sebastian | Nieaktualne

W jaki sposób należy wypowiedzieć umowę w sprawie zamówienia na usługę awaryjnych napraw obiektów?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 kwietnia 2014 r., Kurowska Agnieszka | Nieaktualne

Czy dyrektor szkoły realizujący pensum w obniżonym wymiarze czasu pracy może realizować godziny ponadwymiarowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2014 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy niedobór inwentaryzacyjny stanowi koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2014 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy pieniądze wypłacone pracownikowi za garażowanie samochodu służbowego stanowią dla niego przychód ze stosunku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy podatnik może odliczać VAT od dnia 1 kwietnia 2014 r. kosztów eksploatacyjnych i paliwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2014 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy podatnik może odliczyć 100% VAT od paliwa i kosztów eksploatacji samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy podatnik powinien wykonać dodatkowe badanie techniczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2014 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy pracownik samorządowy może odmówić przyjęcia aneksu do umowy o pracę zmieniającego jego stanowisko na niższe?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2014 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

Czy przejęcie leasingu zmienia charakter umowy leasingowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2014 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne