Czy dla szpitala przetwarzającego dane osobowe pacjentów wymagane jest przeprowadzenie oceny skutków przetwarzania danych? - OpenLEX

Czy dla szpitala przetwarzającego dane osobowe pacjentów wymagane jest przeprowadzenie oceny skutków przetwarzania danych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kaczorowska-Kossowska Iwona
Odpowiedzi udzielono: 6 września 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy dla szpitala przetwarzającego dane osobowe pacjentów wymagane jest przeprowadzenie oceny skutków przetwarzania danych? Wątpliwości budzi Wykaz rodzajów operacji (załącznik do Komunikatu Prezesa UODO), gdzie wskazuje się szpitale i informacje dotyczące stanu zdrowia pacjentów/klientów w kontekście pkt 3 "Systematyczne monitorowanie na dużą skalę miejsc dostępnych publicznie wykorzystujące elementy rozpoznawania cech lub właściwości obiektów, które znajdą się w monitorowanej przestrzeni". Podsumowując: czy będą tu brane pod uwagę szpitale, jeśli systematycznie monitorują na dużą skalę miejsca dostępne publicznie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX