Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kopytowska Maria
Odpowiedzi udzielono: 6 września 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Co należy zaliczyć do "materiału dowodowego", o którym mowa w art. 77 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096) – dalej k.p.a.?

Czy dokumenty, o których mowa w art. 48 ust. 3 ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) – dalej pr. bud., żądane w toku postępowania legalizacyjnego stanowią taki materiał dowodowy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?