Pytania i odpowiedzi

Jaką stawką amortyzować zbiornik hydroforowy wraz z pompą głębinową?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2017 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy występujący ze spółki cywilnej wspólnicy mogą pozostawić wniesiony do spółki majątek?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2015 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy zamawiający może żądać od wykonawcy wykazania się realizacją robót drogowych pod nadzorem konserwatorskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2015 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Jaka jest podstawa prawna odrzucenia oferty, gdy wykonawca przyznał, że zaoferował rażąco niską cenę?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2015 r., Kardas Bartłomiej | Nieaktualne

Czy wybór organizacji zajmującej się dożywianiem osób ubogich może być zadaniem MOPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2015 r., Kurowska Agnieszka | Nieaktualne

Na jakiej podstawie pracownik niepełnosprawny może powróć do skróconej normy czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2015 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy pracodawca może samowolnie dokonać potrącenia z odprawy rentowej przysługującej zwalnianemu pracownikowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2015 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Jak ustalić czas pracy pracowników niepełnosprawnych zatrudnionych w systemie równoważnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2015 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy były pracownik może świadczyć umowę zlecenia na stanowisku kierowcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2015 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Jaką stawkę VAT zastosować jeżeli odbiorcą jest podatnik VAT UE, przedsiębiorca nie mający siedziby w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak rozpoznać transakcję trójstronną dla celów VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2015 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak taką fakturę potraktować na gruncie podatku VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy w przypadku wystawienia faktury za domenę internetową za okres 1 roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2015 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Czy brak oświadczenia o uzyskiwanych dochodach oznacza rezygnację z korzystania ze środków ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2015 r., Marciniak Aneta | Aktualne

Czy rada gminy może zwiększyć środki funduszu sołeckiego ponad wysokość określoną w przepisach ustawy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2015 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Pod jakim kodem odpadu należy zakwalifikować koc gaśniczy zawierający azbest?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2015 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Kto podejmuje czynności i jakie w celu ukarania sprawcy niszczenia stanowisk bobrów?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2017 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Kto powinien udowodnić, że występowanie wody w piwnicy budynku ma związek z piętrzeniem i retencjonowaniem wody?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2015 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy podatnik może odliczyć VAT od zakupu refakturowanych później biletów?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2015 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy zabudowę bliźniaczą można uznać jako zabudowę szeregową?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2015 r., Kamińska Anna | Aktualne

W którym momencie uwzględnić w zeznaniu podatkowym podatek u źródła zapłacony przez rosyjskiego kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2015 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy zapomoga z ZFŚS dla pracownika z tytułu długotrwałej choroby małżonka korzysta ze zwolnienia podatkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2015 r., Skibińska Małgorzata | Nieaktualne

Kiedy najwcześniej po upływie okresów ochronnych pracodawca może rozwiązać umowę o pracę z chorym pracownikiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2015 r., Sokołowska Anna | Aktualne

Czy tego typu doradztwo powoduje konieczność zarejestrowania się jako czynny podatnik VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2015 r., Styczyński Rafał | Aktualne

W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej należy ująć zwrot potrącenia należności z wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2015 r., Spychalski Bartosz | Aktualne

Czy podatnik powinien zastosować procedurę odwrotnego obciążenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2015 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy mogę zapłacić podatek z PIT-38 w euro?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2015 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy kwota z przeniesienia nadpłaty VAT na kolejny okres rozliczeniowy może się przedawnić?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 lipca 2015 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy można odliczyć VAT w związku z użytkowaniem samochodu na podstawie umowy leasingowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 czerwca 2015 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy coś się zmieniło w zakresie odliczania VAT od tych samochodów w 2015 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2015 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy można odliczyć 50% VAT od paliwa do samochodu ciężarowego poniżej 3,5 t?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2015 r., Kłos Piotr | Aktualne

W jaki sposób wykazać w zeznaniu rocznym zaliczkę na podatek dochodowy zapłaconą po terminie?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2015 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Nieaktualne

Jak rozliczyć przychody z działalności polegającej na wytwarzaniu i sprzedaży zdjęć w sposób zorganizowany i ciągły?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2015 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak postąpić przy wręczeniu nagrody rzeczowej dla wsi, która wygrała konkurs pod nazwą "Piękna wieś"?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2015 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy można dokonać zwrotu otrzymanych dywidend oraz jak taką sytuację uwzględnić w PIT-8AR?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 kwietnia 2015 r., Domański Zbigniew | Aktualne

Czy specjaliście ds. bhp można udzielić pełnomocnictwa do wykonywania usług bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2015 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy sąd może odrzucić pozew jeżeli nazwa firmy dłużnika na fakturach sprzedaży jest nieprawidłowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 kwietnia 2015 r., Habryn-Chojnacka Ewa | Aktualne

Jaka jest podstawa niedokonania odpisu zgodnie z korektą deklaracji dotyczącej gospodarowania odpadami komunalnymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 kwietnia 2015 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

W jaki sposób można zagospodarować siarczan miedzi wykorzystywany do pielęgnacji racic po jego użyciu?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2015 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Jaką stawkę celną należy zastosować przy imporcie z Uzbekistanu korzenia i wyciągu z lukrecji?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2015 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy trzymiesięczny okres czasowego powierzenia innej pracy pracownikowi samorządowemu może być podzielony na krótsze części?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2015 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy wybrakowane wyroby zawracane do cyklu produkcyjnego po przekruszeniu na kruszarce są odpadem?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2015 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Czy przeterminowany surowiec jest odpadem spoza instalacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 kwietnia 2015 r., Jerzy Janusz | Aktualne