Questions and answers

Czy można zastosować 50% koszty uzyskania, jeżeli pracownik podczas podróży wykonywał prace twórcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy nieściągalna wierzytelność może być kosztem uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2014 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Czy obecnie darując grunt niezabudowany należy naliczyć VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy odpady baterii typu Li-ION oraz akumulatory typu Li-ION należy klasyfikować jako kod 16 06 04?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2014 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Czy od zakupionych nagród rzeczowych spółka ma prawo odliczyć VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2014 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy poniesiony przez spółkę koszt pomocy prawnej dla prezesa, stanowi nieodpłatne świadczenie podlegające składkom ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2014 r., Kozłowska Małgorzata | Nieaktualne

Czy pożyczka udzielona obywatelowi Niemiec podlega opodatkowaniu PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy pracownik, który nie złożył oświadczenia o uzyskanych dochodach ma prawo do świadczeń z ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy pracownikowi samorządowemu przysługuje dodatek do wynagrodzenia z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2014 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy produkcja brykietu z trocin wymaga uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2014 r., Nieć Anna | Aktualne

Czy przedmiotem umowy o dzieło może być przeprowadzenie egzaminu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2014 r., Drzewiecka Ewa | Aktualne

Czy przy odliczeniu VAT zawsze jest ważna data otrzymania faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2014 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy spis z natury uwzględnia się obliczając zaliczki na podatek dochodowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2014 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy sprzedaż złomu stalowego i aluminiowego ze zlikwidowanych środków trwałych należy ująć w deklaracji VAT-7?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2014 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy tabliczka znamionowa na maszynach i urządzeniach musi być wykonana w języku polskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2014 r., Majer Roman | Aktualne

Czy zawał serca może być uznany za wypadek przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2014 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jaka jest dopuszczalna technika nanoszenia poprawek na projekcie typowym (powtarzalnym)?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2014 r., Kamińska Anna | Nieaktualne

Jak brzmi prawidłowo sformułowany zapis w SIWZ dotyczący podwykonawców?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2014 r., Kurowska Agnieszka | Nieaktualne

Jakie konsekwencje wywoła na gruncie VAT śmierć wspólnika spółki cywilnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2014 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak na gruncie VAT potraktować fakturę za usługę kurierska poza terytorium UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2014 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Jak prawidłowo udokumentować na gruncie VAT eksport towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT sprzedaż budynku wzniesionego na gruncie zakupionym jako rolny?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2014 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Kiedy udzielenie pożyczki w rodzinie nie podlega PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Pod jakim kodem odpadu należy sklasyfikować zniszczony kosz plastikowy na odpady?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 kwietnia 2014 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Czy bank dokonując wypłaty emerytury jest obowiązany do poboru zaliczki na podatek dochodowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy firma może odliczyć wydatki, jakie ponoszone są w związku z wydatkami jakie ponosi konsultant handlowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2014 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy instytucja kultury jest uprawniona do przyznawania grantów innym organizacjom i stowarzyszeniom?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2014 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Czy można amortyzować nieruchomość, która nie została wprowadzona do działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2014 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy należy rozliczyć import usług w przypadku zakupu biletów lotniczych od firmy norweskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2014 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy nasyp ziemny z ławkami jest budowlą przy sprzedaży działki?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2014 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy obowiązek rejestracji umów leasingowych dotyczy również umów leasingu finansowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2014 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy otrzymanie darowizny przez fundację podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2014 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy podatnik może dobrowolnie zrezygnować z pełnego odliczania VAT od samochodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2014 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy po sprzedaży samochodu demonstracyjnego należy zgłaszać również na druku VAT-26, iż pojazd został sprzedany?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2014 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy pracodawca może różnicować świadczenia z ZFSS między pracownikami i emerytami?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy pracodawca użytkownik obowiązany jest do prowadzenia rejestru wypadków przy pracy pracowników tymczasowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2014 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy prawomocny nakaz zapłaty może stanowić podstawę do ujęcia wydatku w kosztach uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy przedsiębiorca prowadzący usługi transportu osób z Polski do Niemiec musi zarejestrować się jako podatnik VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2014 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy rejestrować umowę leasingu po 1 kwietnia 2014 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy suszarnia osadzona na fundamentach stanowi przedmiot podatku od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2014 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy świadczenie usług rachunkowo-księgowych wyklucza podatnika z prawa opodatkowania ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 kwietnia 2014 r., Jurek Marek | Nieaktualne