Questions and answers

Jak rozliczyć na gruncie VAT wewnątrzwspólnotowe nabycie samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2014 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jak rozliczyć sprzedaż samochodu zakupionego w 2008 r., jeśli odliczono wówczas 60% VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT z tytułu wystawienia faktur na kwotę refundacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2014 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy przy imporcie usług z UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2014 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Z jaką stawką VAT należy sprzedać w 2014 r. samochód, przy którego zakupie odliczono 60% VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 sierpnia 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy muzeum jako jednostka organizacyjna musi zapłacić akcyzę za dostawę energii cieplnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 sierpnia 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy sprzedaż samochodu wykupionego z leasingu podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 sierpnia 2014 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak prawidłowo rozpoznać moment powstania obowiązku podatkowego w VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 sierpnia 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak rozliczać na gruncie VAT refakturowanie usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 sierpnia 2014 r., Kłos Piotr | Aktualne

Jak zorganizować stanowisko pracy, na którym będą przeprowadzane testy wysokonapięciowe (1500 V)?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 sierpnia 2014 r., Kościukiewicz Kazimierz | Nieaktualne

Kiedy należy rozpoznać import usług w VAT, w dacie sprzedaży czy zakończenia usługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 sierpnia 2014 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Kiedy podatnik, który otrzymał duplikat korekty faktury zmniejszającej podatek naliczony, powinien odliczyć VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 sierpnia 2014 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Z jaką wartością wystawić fakturę końcową po wykonaniu umowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 sierpnia 2014 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Co oznaczają znaczniki w poszczególnych polach tabeli kodów i podkodów w procedurze VAT-REFUND?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2014 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy baner reklamowy stanowi budowlę podlegającą podatkowi od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2014 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Czy czynność służebności gruntowej określonej postanowieniem Sądu Rejonowego podlega podatkowi VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2014 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Czy faktura za świadczenie usług w spółce wystawiona przez prezesa zarządu będzie stanowiła koszt spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2014 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy mogę uwzględnić wydatek na lakierowanie samochodu w ewidencji przejechanych kilometrów?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2014 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy nierówne rozdzielanie pracy może zostać uznane za dyskryminację?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2014 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Czy spółka powinna wykazywać w księdze rachunkowej wydatki, które refakturuje, jak i same refaktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2014 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Czy usługa dowozu uczniów do szkół jest zamówieniem sektorowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2014 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Nieaktualne

Czy usługi prawnicze mogą być nabywane w trybie zapytania o cenę?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2014 r., Kardas Bartłomiej | Nieaktualne

Czy w trakcie roku mogę zrezygnować ze zwolnienia, aby stać się podatnikiem VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy zakup biletu lotniczego dla serwisanta samochodowego podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2014 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jaką stawką VAT opodatkować sprzedaż działki stanowiącej nieużytek?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2014 r., Różycki Karol | Aktualne

Jaką stawką VAT opodatkować sprzedaż gotowych posiłków z terminem przydatności 10 dni?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2014 r., Różycki Karol | Aktualne

Jaką stawką VAT opodatkować zakup samochodu specjalnego na cele ochrony przeciwpożarowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2014 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować dla dostawy książki z płytą?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2014 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować przy sprzedaży nieruchomości w której spółka ma 50% udziału?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2014 r., Kłos Piotr | Aktualne

Jak opodatkować usługi informatyczne świadczone dla kontrahenta z USA?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2014 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jak podatkowo rozliczyć sprzedaż gruntów rolnych przez SKOK?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2014 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak prawidłowo obliczyć kiedy upływa ostatni dzień terminu związania ofertą?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2014 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Jak ustalić koszty uzyskania przychodu przy sprzedaży udziałów przez spółdzielnię mieszkaniową?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2014 r., Klemens Dominik | Nieaktualne

Jak ustalić moment powstania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2014 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak zrefakturować koszty zakupu krajowego biletu lotniczego na rzecz kontrahenta zagranicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2014 r., Krywan Tomasz | Aktualne

W nawiązaniu do zapisów u.p.d.o.p. art. 12 ust.3-3d i 4 jaki jest momentu powstania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 sierpnia 2014 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy delegacja w sobotę powinna zostać zaliczona do czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2014 r., Kamińska Agata | Aktualne

Czy dostawa dla spółki polskiej jest wewnątrzwspólnotowym nabyciem towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2014 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy gazociąg odłączony od budynku podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2014 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy konserwatorzy, którzy zarejestrują się jako czynni podatnicy VAT mają prawo do odliczenia VAT od dokonanych zakupów?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy nadzór autorski może stanowić prawo opcji zamawiającego w postępowaniu na usługę wykonania projektu?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2014 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Nieaktualne

Czy nauczycielce zatrudnionej na stanowisku nauczyciel - bibliotekarz można uzupełnić etat godzinami w świetlicy?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2014 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy podmioty powiązane mogą dokonywać kompensat wzajemnych zobowiązań?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2014 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy poniesione koszty w celu otrzymania zezwolenia SSE stanowią koszt uzyskania przychodu w dacie poniesienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2014 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy pracownik urzędu gminy może należeć do Związku Nauczycielstwa Polskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2014 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy spółka powinna zafiskalizować zapłatę w części?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy wystawiając firmie z Cypru fakturę za organizację wyjazdu powinniśmy wystawić ją bez VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2014 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy za zobowiązania spółki cywilnej mogą płacić jej wspólnicy oraz osoby obce dla spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 sierpnia 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne