Questions and answers

Czy prawo do zasiłku rodzinnego można przyznać pomimo braku dokumentacji dot. sytuacji zawodowej, w tym świadectwa pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2015 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy należy pobrać podatek u źródła za obsługę domeny, przedłużenie domeny i za korzystanie z serwera?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy do dziennika lekcyjnego nadal trzeba wprowadzać oznaczenia realizowanych programów nauczania?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2015 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy możliwe jest zastosowanie w stosunku do pracowników zadaniowego czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2015 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy za pobyt dzieci 3 i 4 - letnich w przedszkolu do 5 - ciu godzin można pobierać opłatę?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2015 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy podatek dochodowy od osób fizycznych (wspólników spółki cywilnej) może być regulowany z konta spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2015 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Na kim spoczywa odpowiedzialność cywilna zawodowa: projektancie projektu pierwotnego czy zamiennego?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2015 r., Smarż Joanna | Aktualne

W jaki sposób obliczyć wielkości emisji z procesu powierzchniowej obróbki metali?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2015 r., Gall Marek | Aktualne

Jak obliczyć wymiar czasu pracy w przypadku okresu rozliczeniowego skróconego rozwiązaniem umowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2015 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy i jak dobrowolna rezygnacja z dochodu wpływa na sytuację dochodową świadczeniobiorcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2015 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy działkę przeznaczoną w planie miejscowym pod trafostację należy traktować jako działkę budowlaną?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2015 r., Kamińska Anna | Aktualne

Czy pracownicy są zobowiązani potwierdzać na piśmie zapoznanie się z każdą udostępnioną im instrukcją bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2015 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy program szkolenia stanowiskowego powinien być aktualizowany?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2015 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Jak często należy sprawdzać skuteczność ochrony przeciwporażeniowej urządzeń I i II klasy ochronności?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2015 r., Fijołek Jerzy | Aktualne

Jakie kary grożą za przekroczenie emisji rocznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2015 r., Gall Marek | Aktualne

Kiedy wykazać VAT z faktury otrzymanej w lutym od rezydenta niemieckiego, gdy faktura dotyczy stycznia?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2015 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy ochrona akustyczna zabudowy jednorodzinnej zależy od lokalizacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2015 r., Gall Marek | Aktualne

Czy ulga prorodzinna na niepełnosprawne pełnoletnie dziecko jest uzależniona od dochodu rodziców?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2015 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy VAT z faktury zakupu prezentów podlega odliczeniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak rozumieć pojęcie przeciwpożarowej „przegrody wewnętrznej”?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2015 r., Gryguć Piotr | Aktualne

Czy opisane ścieki z zakładu można zakwalifikować do ścieków bytowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2015 r., Skowysz Aleksandra | Nieaktualne

Jak należy wykazać zakupu półpropduktu w deklaracji VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2015 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w podatku VAT z tytułu udzielonego rabatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2015 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jakie dokumenty powinien posiadać wytwórca odpadów medycznych i zakaźnych odpadów medycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2015 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Jak należy wykazać dochody z tytułu otrzymanych odsetek w rozliczeniu rocznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2015 r., Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz | Aktualne

Co należy rozumieć przez usługi związane z nieruchomościami według. art. 28e u.p.t.u.?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2015 r., Jurek Marek | Aktualne

Czy ponawia się etap opiniowania lub uzgadniania projektu studium w przypadku negatywnej opinii lub nieuzgodnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2015 r., Kamińska Anna | Nieaktualne

Jak ustalić wartość początkową samochodu będącego przedmiotem podziału majątku?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2015 r., Kupień Łukasz | Aktualne

Jaką stawkę zastosować na bilety i abonamenty na saunę czy siłownię?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy wysokość dofinansowania do wypoczynku powinna być uzależniona od wymiaru zatrudnienia pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2015 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy u wspólników spółki jawnej powstaje przychód z tytułu używania samochodów do celów prywatnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2015 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Na podstawie jakich dokumentów zalicza się nauczycielowi pracę na roli do ogólnego stażu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2015 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak postąpić, gdy nabycie spadku nie zostało zgłoszone do opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2015 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy dyrektor może rozwiązać stosunek pracy z nauczycielem przebywającym na zwolnieniu lekarskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2015 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy tłuczenie szkła należy uznać za wstępne przetwarzanie odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2015 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Jak rozliczać w CIT rozłożony na raty zaległy podatek od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2015 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy w przypadku rozbudowy obiektu budowlanego, projekt budowlany musi również zawierać charakterystykę energetyczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2015 r., Jastrzębski Maciej | Nieaktualne

Czy w warunkach zabudowy można dopuścić usytuowanie budynku mieszkalnego w odległości 1 metra od granicy ?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2015 r., Mazurkiewicz Jakub | Nieaktualne

Czy towar z faktury zaliczkowej powinien zostać wykazany w remanencie?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2015 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy pracodawca może zobligować pracownika do wykorzystania urlopu w dniu przeprowadzenia okresowych badań lekarskich?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2015 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy można dokonać cesji umowy leasingu operacyjnego między małżonkami?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2015 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy po kilkuletnim okresie nierozliczania ulgi odsetkowej można do niej powrócić?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2015 r., Krywan Tomasz | Aktualne

W jakim terminie pracodawca powinien wysłać pracownika na lekarskie badania wstępne?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 marca 2015 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy emisja pyłu ogółem powinna być dopuszczona do wprowadzania do powietrza?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2015 r., Gall Marek | Aktualne

Czy podatnikowi przysługuje 100% odliczenie podatku od zakupu samochodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2015 r., Jurek Marek | Aktualne

Jak prawidłowo rozliczyć na gruncie VAT import towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2015 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy można przetwarzać odpady wielomateriałowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 marca 2015 r., Jerzy Janusz | Aktualne