Questions and answers

Czy wynajmujący może ująć w kosztach podatkowych opłaty za media i czynsz ponoszone przez najemcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy nota obciążeniowa za odwołanie transportu może stanowić koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy przekazanie kapitału zapasowego na kapitał zakładowy powoduje obciążenia podatkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy dochodzi do importu usług w przypadku opłaty za egzamin na rzecz firmy angielskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jakim terminie podatnik powinien otrzymać zwrot podatku z urzędu skarbowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy usługa pośrednictwa w wymianie walutowej podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W którym miesiącu w imporcie usług pośrednictwa powstaje obowiązek podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy podatnik prawidłowo dokumentuje usługi naprawy urządzeń dla kontrahenta z Belgii?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy za 4 miesiące należy się temu pracownikowi dodatkowe wynagrodzenie roczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 lutego 2015 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy telepraca wyklucza częściowe świadczenie pracy na terenie zakładu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2015 r., Kamińska Agata | Aktualne

W którym momencie ująć w kosztach podatkowych koszty związane z niezakończoną produkcją?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Na jakich zasadach zamawiający z siedzibą w Polsce może udzielić zamówienia, które będzie realizowane za granicą?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2015 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Nieaktualne

Co zrobić w sytuacji, jeśli pracodawca podejrzewa u pracownika zatrudnionego na stanowisku uczulenie na mąkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2015 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Jak jest dopuszczalna temperatura podczas pracy w magazynie?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2015 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Ile osób może jednocześnie przebywać w budynku administracyjno-biurowym zaliczonym do kategorii ZL III?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2015 r., Gryguć Piotr | Aktualne

Czy towar handlowy można ująć w kosztach na podstawie PZ, jeśli faktura pierwotna zaginęła?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2015 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak należy usunąć butlę gazową z budynku wielorodzinnego zasilanego gazem sieciowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2015 r., Bursztynowicz Michał | Nieaktualne

Czy ciąg pieszo-rowerowy można uznać za drogę wewnętrzną?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2015 r., Fiktus Paweł | Aktualne

W jaki sposób opodatkować sprzedaż nieruchomości uzyskanej w drodze zniesienia wspólności małżeńskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2015 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy nauczyciel, któremu wypłacono nagrodę jubileuszową po terminie może się domagać wypłacenia odsetek?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2015 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Czy każdy urobek z pogłębiania zbiorników wodnych, koryt rzek itp. stanowi odpad?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2015 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Komu i w jakiej wysokości należy wypłacić odprawę pośmiertną po zmarłym pracowniku?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2015 r., Fota Magdalena | Aktualne

W jaki sposób można nadać zespołowi szkół nowy sztandar?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2015 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Jak powinna zostać wydana decyzja w sprawie określenia obowiązku utrzymywania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2015 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy z nauczycielem, który ukończył 65 rok życia dyrektor jest zobowiązany rozwiązać stosunek pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2015 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy gminę - właściciela rowu na działce wydzielonej - należy uznać za odnoszącego korzyści?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2015 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Czy pracodawca ma podstawy do obciążania pracownika fakturą w związku z nieodpłatnym udostępnieniem samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2015 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy podatnik ma do czynienia z WNT i powinien złożyć VAT UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2015 r., Gawlas Daniel | Aktualne

Czy występuje import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W jakim paragrafie klasyfikacji budżetowej ująć wydatek poniesiony na opłatę za akredytację laboratorium?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2015 r., Majchrzak Aneta | Aktualne

Jakie koszty uzyskania przychodu zastosować dla pracownika, który zarabia 105 zł brutto?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2015 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy przekazanie towaru niezgodnie z regulaminem akcji promocyjnej może być traktowane jako sprzedaż premiowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2015 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Kiedy należy rozliczyć skorygowany VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2015 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

W jakim okresie rozliczeniowym należy ująć fakturę korygującą?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować, wystawiając fakturę dla firmy, od której podatnik odbiera odpady przemysłowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2015 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy obowiązek podatkowy powstaje w miesiącu wystawienia faktury prowizyjnej, czy miesiącu sprzedaży samochodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2015 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak zaewidencjonować środki pieniężne skradzione z rachunku bankowego jednostki?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2015 r., Spychalski Bartosz | Aktualne

Jak postąpić w przypadku zmiany planu finansowego przez dysponenta wyższego rzędu?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2015 r., Błaszko Adam | Aktualne

Czy dochody z tytułu wycinki drzew rosnących na gruncie miasta należy ująć jako dochody z mienia komunalnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2015 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Czy hala namiotowa jest budynkiem czy budowlą, do jakiej kategorii obiektów budowlanych należy ją zaliczyć?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2015 r., Jastrzębski Maciej | Nieaktualne

Czy kapliczka znajdująca się na terenie nadleśnictwa powinna być ujęta jako środek trwały?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy pomimo osobnego zamieszkiwania rodziców i dzieci przysługuje im prawo do korzystania z Karty Dużej Rodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2015 r., Kawecka Anna | Nieaktualne

Na podstawie jakich przepisów należy ustalić badania ścieków przemysłowych w pozwoleniu wodnoprawnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2015 r., Piętowska Ewa | Nieaktualne

Jak często należy wykonywać badania dla ścieków technologicznych odprowadzanych z terenu stacji wodociągowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 lutego 2015 r., Piętowska Ewa | Nieaktualne

Nabycie wewnątrzwspólnotowe czy obowiązuje Vat należny i Vat naliczony?

odpowiedź na pytanie udzielona 25 lutego 2015 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne