Questions and answers

Jak rozliczyć nadgodziny pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2014 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT koszty remontu lokalu związanego z wykonywaniem czynności opodatkowanych VAT i zwolnionych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2014 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT prenumeratę czasopisma specjalistycznego dostarczanego drogą elektroniczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2014 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT przekazanie klientom gadżetów reklamowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2014 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak rozwiązać problem braku faktury korygującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2014 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak ustalić prawo do zasiłku osoby, która ma nowe orzeczenie o niepełnosprawności?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2014 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Jak wyliczyć pracownikowi ekwiwalent za urlop wypoczynkowy ze składników zmiennych?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2014 r., Tomaszewska Barbara | Nieaktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w imporcie usług w przypadku uregulowania należności w drodze kompensaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Kiedy spółka powinna zastosować procedurę określoną w art. 16e ustawy o CIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2014 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Na jaki okres pracownice przedszkola mogą zostać oddelegowane do innego punktu przedszkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2014 r., Lesińska Joanna | Aktualne

W jaki sposób opodatkować wynagrodzenie obcokrajowca wypłacane przez Holenderskiego pracodawcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2014 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

W jaki sposób rozliczać koszty podatkowe po wniesieniu przedsiębiorstwa aportem do spółki komandytowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2014 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

W jaki sposób rozliczyć różnice kursowe powstałe przy zapłacie za usługę kartą w EUR kontrahentowi zagranicznemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

W którym miesiącu i jak powinienem uwzględnić korektę?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2014 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

W którym miesiącu podatnik powinien rozpoznać import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 sierpnia 2014 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Czy inspektora w gminie można uznać za funkcjonariusza publicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2014 r., Culepa Michał | Aktualne

Czy możliwe jest usytuowanie budynku mieszkalnego na czynnej istniejącej studni?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2014 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne

Czy można uznać za samochód ciężarowy samochód posiadający homologację samochodu ciężarowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wydatek potwierdzony ksero faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2014 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy należy wydać decyzję zmieniającą w sprawie zasiłku stałego, jeśli zmieniła się liczba osób w rodzinie?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2014 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy obywatel Islandii prowadzący w Polsce działalność gospodarczą może być opodatkowany podatkiem liniowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy osoba pełnoletnia może kontynuować naukę w III klasie gimnazjum w młodzieżowym ośrodku socjoterapii?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2014 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy podatnik będzie musiał zwrócić podatek w części, w której PUP pokrył VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2014 r., Twardoch Sebastian | Nieaktualne

Czy podatnik może odliczyć VAT z faktur zakupu artykułów przeznaczonych na poczęstunek dla pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2014 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy polski podatnik może uniknąć negatywnych konsekwencji nieprawidłowego rozliczenia transakcji przez kontrahenta z UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2014 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy pracownika po zakończeniu zwolnienia lekarskiego należy obowiązkowo skierować na badania kontrolne?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2014 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy pracownik socjalny może gromadzić informacje o kliencie pozyskane od jego sąsiadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2014 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Czy udostępnienie zasobów w celu pozyskania kontraktu jest czynnością podlegającą opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2014 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy udział rodzin pracowników w spotkaniu szkoleniowym z elementami integracji stanowi dla nich przychód podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy umowa pożyczki podlega opodatkowaniu PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2014 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy usługa prowadzenia rachunku bankowego, której wartość wynosi 0 zł jest zamówieniem publicznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2014 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Czy w uproszczonej ewidencji VAT należy uwzględniać oba rodzaje działalności, czy tylko przychody z najmu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2014 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy wydatek jaki pracodawca poniósł płacąc za pracownika mandat stanowi koszt podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2014 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy wynagrodzenia za wzięcie udziału w imprezie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy wynagrodzenie za świadczenie usług na rzecz pracodawcy podlega opodatkowaniu według zasad ogólnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy wypłata zysku w spółce komandytowej podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy zmienia się kwota zasiłku stałego, jeżeli osoba wykazuje dodatkowy dochód?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2014 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Jakie skutki podatkowe rodzi sprzedaż samochodu, który wcześniej został wykupiony po zakończeniu umowy leasingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak może być opodatkowana działalność gospodarcza prowadzona w Polsce przez obcokrajowca?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2014 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak opodatkować należności żołnierzy służby przygotowawczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2014 r., Różycki Karol | Aktualne

Jak podatkowo potraktować różnicę pomiędzy wierzytelnością, a ceną jej wykupu?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2014 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jak prawidłowo rozpoznać moment powstania obowiązku podatkowego w VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2014 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Kiedy decyzja o rozbiórce budynku staje się wymagalna?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2014 r., Gawroński Tomasz | Aktualne

Kiedy pracownik emeryt traci prawo do ubiegania się o świadczenia socjalne?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Od kogo można dochodzić odszkodowania za zalaną działkę przez kanalizację komunalną?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2014 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Pod jakim kodem należy sklasyfikować odpady z produkcji węglików, do której używany będzie kobalt?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2014 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Według jakiej stawki należy amortyzować klucz elektryczny?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2014 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

W jaki sposób może rozpocząć w Polsce działalność gospodarczą Ukrainka?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W jaki sposób zapisać w dokumentacji pracowniczej, że pracownik będzie świadczył pracę poza siedzibą firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2014 r., Kamińska Agata | Aktualne

W którym miesiącu należy wykazać w rejestrze fakturę korygującą?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2014 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

W którym momencie można rozpocząć amortyzację inwestycji, jeśli jej część nie jest jeszcze zakończona?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2014 r., Różycki Karol | Aktualne

Z jaką częstotliwością starszy inspektor ds. bhp powinien przechodzić szkolenie okresowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 27 sierpnia 2014 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Co dokładnie oznacza pojęcie "nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego"?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2014 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy jeśli nie ma skonkretyzowanej umowy można dokonać obciążenia w dowolnym momencie za dowolny okres?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2014 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Czy koszty przegranego procesu zasądzone w procesie stanowią koszt uzyskania przychodu dla spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2014 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy koszty umowy najmu samochodu osobowego są kosztem uzyskania przychodu dla spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 26 sierpnia 2014 r., Welsyng Anna | Nieaktualne