Questions and answers

W jaki sposób zaksięgować fakturę za zorganizowane warsztaty?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2015 r., Michalska Iwona | Aktualne

Jakie obowiązki podatkowe ciążą na osobie fizycznej przy zakupie samochodu z Holandii?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2015 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy na terenie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego przeprowadza się pielęgnację drzew?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2015 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Czy zakład usług komunalnych może posługiwać się pozwoleniem wodnoprawnym wydanym na gminę?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2015 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Czy najem sprzętu wraz z serwisem może być przedmiotem postępowania przetargowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2015 r., Mikulska-Nawacka Marta | Nieaktualne

Czy wartość zamówienia na dostawę różnego rodzaju materiałów remontowo-budowlano-konserwatorskich należy sumować łącznie?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2015 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Jakie wymagania powinno spełniać stanowisko lutownicze w biurze?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2015 r., Majer Roman | Aktualne

Czy zamieszkującego w altanie należy uznać za bezdomnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2015 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

Jaką stawkę ryczałtu zastosować przy usłudze polegającej na wycince drzew?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2015 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy dyrektor może zmniejszyć wymiar zatrudnienia pracownikowi, który nabył uprawnienia emerytalne?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2015 r., Handzlik Marta | Aktualne

Jaki jest okres wymagany dla przechowywania dokumentacji nabycia lub wytworzenia środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2015 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Od których zakupów, stanowiących dodatek do kupowanego samochodu, można odliczyć VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2015 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy można ująć w kosztach należną opłatę za użytkowanie wieczyste, jeśli nie była ona zapłacona?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2015 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy podatnik może księgować w koszty firmowe 50% zapłaconych odsetek od pożyczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2015 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy zakup kwoty mlecznej podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 marca 2015 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy wydawanie przez starostów zezwoleń w zakresie gospodarki odpadami jest zadaniem własnym, czy zleconym?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2015 r., Jerzy Janusz | Aktualne

W jaki sposób podatnik powinien obciążyć przewoźnika w związku z odszkodowaniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2015 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Z jakim kodem w deklaracji RCA powinien zostać wykazany pracownik, który wykonuje pracę w Norwegii?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2015 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

W jaki sposób pracownik powinien przekazać na rachunek firmowy pieniądze otrzymywane od klientów do kasy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2015 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy przekazanie nagród w ramach konkursów organizowanych przez podatników jest opodatkowane VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2015 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Na jakich zasadach otrzyma emeryturę były pracownik, który opłaca składki KRUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2015 r., Łobejko Zygmunt | Aktualne

Czy w opisanej sytuacji konieczne jest wydanie decyzji o likwidacji urządzenia wodnego i pozwolenia na rozbiórkę?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2015 r., Cybulska Agnieszka | Aktualne

Czy spłacany przez rodzinę kredyt należy uwzględniać przy obliczaniu miesięcznych dochodów rodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2015 r., Matysik Barbara | Aktualne

Jaki są zasady serwisowania aparatury medycznej będącej na wyposażeniu jednostki leczniczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2015 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Nieaktualne

Czy umowa na dostawę i wdrożenie systemu informatycznego wraz z licencjami powinna być umową zawartą na czas nieokreślony?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2015 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Nieaktualne

Jak ustalić wartość początkową gruntu przekształconego z umowy wieczystego użytkowania w prawo własności?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2015 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy sorty odzieżowe refundowane przez pracodawcę dla pracowników biurowych podlegają składkom ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2015 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jakie obowiązki od stycznia 2015 r. musi spełnić pracodawca w zakresie ochrony danych osobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2015 r., Masłowski Jarosław | Nieaktualne

Czy polska firma musi być zarejestrowana w Szwecji, aby móc refakturować koszty usługi hotelowej na firmę niemiecką?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2015 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy w obliczeniach wielkości emisji SOx na podstawie poradnika KOBIZE należy przeliczać jednostki?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2015 r., Gall Marek | Aktualne

Czy w razie zmiany inwestora potrzebna jest zmiana pozwolenia wodnoprawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2015 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Komu powinna przekazać odpady firma zajmująca się zielenią w pasach drogowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2015 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Czy podlega opodatkowaniu zaliczka wpłacona na zakup maszyny z Finlandii?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2015 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Czy drzwi pożarowe muszą być zamknięte?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2015 r., Gryguć Piotr | Aktualne

W jaki sposób Miasto rozliczy VAT w przypadku organizacji turnieju tenisowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2015 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Na kogo należy wystawić tytuł wykonawczy stosowany w egzekucji należności pieniężnych w spółce cywilnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy dokonując sprzedaży za pomocą Internetu skanu pocztówki, instytucja kultury straci zwolnienie z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2015 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak należy rozliczyć usługę transportową świadczona na rzecz kontrahenta mającego siedzibę na Ukrainie?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak rozliczyć dla celów CIT zawyżoną przez dostawcę energii fakturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2015 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy nauczycielka może wykorzystywać urlop wychowawczy w okresie od marca do końca czerwca?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2015 r., Handzlik Marta | Aktualne