Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Maczyński Paweł
Odpowiedzi udzielono: 13 listopada 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zwraca się z zapytaniem, jak należy postąpić w przedmiotowym przypadku. Tutejszy organ w marcu 2017 r. wydał decyzję o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych w związku z faktem, iż dłużnik alimentacyjny uniemożliwił przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego oraz w okresie ostatnich 6 miesięcy nie dokonał żadnej wpłaty do Komornika, która pokryłaby 50% kwoty bieżąco ustalanych alimentów. Kolejno wystąpił z wnioskiem do Starosty o zatrzymanie dłużnikowi prawa jazdy. Decyzją z maja 2017 r. Starostwo Powiatowe orzekło o zatrzymaniu prawa jazdy ww. dłużnikowi alimentacyjnemu. Dłużnik alimentacyjny wystąpił do organu właściwego dłużnika o zwrot zatrzymanego prawa jazdy. Komornik Sądowy potwierdził fakt, że dłużnik w okresie ostatnich 6 miesięcy wywiązał się w każdym miesiącu ze zobowiązań alimentacyjnych w kwocie nie niższej niż 50% bieżąco ustalonych alimentów (ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów). Dłużnik posiada zadłużenie wobec budżetu państwa oraz wierzycielki.

Czy ustąpiły przesłanki umożliwiające zwrot zatrzymanego prawa jazdy?

Czy uchylamy decyzję o uchylaniu się od zobowiązań alimentacyjnych przez dłużnika alimentacyjnego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?