Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny do: 31 grudnia 2019 r.
Autor odpowiedzi: Sosnowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 13 listopada 2019 r.

PYTANIE

W myśl art. 10 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. z 2019 r. poz. 542 z późn. zm.) Przedsiębiorca prowadzący recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych podlega wpisowi do rejestru na wniosek, jeżeli zamierza wystawiać odpowiednio dokumenty DPO, DPR, EDPO i EDPR. Taki przedsiębiorca powinien dokonać wpisu w BDO w Dziale VI tab. 2 i 3. Dokonując wpisu w dziale VI tab. 3 powinien wykazać tylko kody odpadów z grupy 15 01 ewentualnie 19 12, podlegające pod ustawę opisaną w dziale VI.

Czy w przypadku posiadania zezwolenia na przetwarzanie odpadów, które obejmuje inne grupy odpadów, również powinien je podawać w dziale VI tab. 3 (tab. 2) w celu wpisania do BDO?

Czy w BDO w tej tabeli powinny być podane tylko kody z grupy 15 01, z uwagi na wystawianie dokumentów DPO, DPR, EDPO i EDPR tylko na te kody?

Przedsiębiorca wpisany w BDO w dziale VI tab. 3, który nie wystawia DPR/O (Urząd nie otrzymał dokumentów DPR/O, podmiot nie wie czy ktoś się zwróci z wnioskiem o DPR/O) powinien zaktualizować wpis poprzez usunięcie swoich danych z działu VI tab. 3 i powinien zostać wpisany tylko w dziale XI, czy może nadal być wpisany w tab. 3?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację