Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lesińska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 13 listopada 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy należy przyznać stypendium materialne i od jakiego miesiąca, jeżeli wnioskodawca po otrzymaniu decyzji odmownej zmienił ilość członków w rodzinie? Decyzja uprawomocniła się dnia 18.10.2019 r. minęło 14 dni na odwołanie. W dniu 13.09.2019 r. wnioskodawca złożył wniosek o przyznanie stypendium materialnego na troje dzieci. Organ odmówił przyznania stypendium (decyzja z dnia 01.10.2019 r. odebrana 04.10.2019 r.) - przekroczenie kryterium dochodowego. W dniu 23.10.2019 r. wnioskodawca zwrócił się pismem z prośbą uściślenia ilości członków w rodzinie oraz dochodu, gdyż posiada pełnoletniego syna, który pracuje i nie dokłada się do gospodarstwa domowego, utrzymuje się sam, a przy wniosku wpisał go do członków i wykazał jego dochód. Organ wezwał ponownie wnioskodawcę i osobno syna pismem do jednoznacznego wskazania (złożenia wyjaśnień) co do osobnego gospodarowania, po których syn i matka utrzymuje, że gospodarują osobno, należy dodać, iż po przeliczeniu dochodu bez syna i jego dochodu, kryterium dochodowe nie zostanie przekroczone i stypendium by się należało.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację