Questions and answers

Jak należy sprostować błędny zapis w arkuszu ocen ucznia?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2014 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Jak należy udokumentować obciążenie mieszkańca kosztem usługi wykonania na jego rzecz znaku poziomego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2014 r., Twardoch Sebastian | Aktualne

Jak na potrzeby VAT wycenić bezpłatne korzystanie przez właścicieli restauracji ze świadczonych przez nią usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2014 r., Różycki Karol | Aktualne

Jak prawidłowo zakwalifikować i rozliczyć taką fakturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2014 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak rozliczyć fakturę od firmy francuskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2014 r., Twardoch Sebastian | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT fakturę za zakup materiałów budowlanych dokonany w Anglii?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2014 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT zakup towaru dokonany u czeskiego kontrahenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2014 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jak rozliczyć powyższą dopłatę w związku z nieprzekroczeniem norm ryzyka ustanowionych przez ubezpieczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2014 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Jak rozwiązać problem doręczania pism drogą elektroniczną przez urząd który nie ma jeszcze wdrożonego systemu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2014 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jak skorygować fakturę, jeżeli do jej przeliczenia zastosowano nieprawidłowy kurs?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2014 r., Soprych Maciej | Aktualne

Kiedy należy ujmować korektę sprzedaży i korekty zakupu w podatku dochodowym od osób prawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2014 r., Żak Piotr | Aktualne

Kiedy podatnik może odliczyć VAT z faktury zakupu okresowej licencji?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2014 r., Twardoch Sebastian | Nieaktualne

Kiedy pracodawca może przesłać pracownikowi wypowiedzenie zmieniające drogą elektroniczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2014 r., Kamińska Agata | Aktualne

Kto powinien wyznaczać miejsca do zakotwienia rusztowań przy pracach na wysokości?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2014 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

W jaki sposób dyrektor szkoły może wpłynąć na nauczyciela aby ten czytelnie wypełniał dokumentację szkolną?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2014 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

W którym miesiącu należy wpisać zwrot do ewidencji korekt sprzedaży na kasie fiskalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2014 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Z jaką stawką podatnik powinien wystawić fakturę pośrednictwa dla spółki ze Słowacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Z jaką stawką VAT należy sprzedać działki powstałe po podziale gruntu kupionego ze stawką ZW?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 września 2014 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy odsetki na zainstalowanie solaru stanowią koszty uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 września 2014 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy do klasy I utworzonej w ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym można przenieść dziecko uczęszczające do klasy IV?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2014 r., Zielińska Agnieszka | Aktualne

Czy elektrociepłownia wymaga pozwolenia zintegrowanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2014 r., Gall Marek | Aktualne

Czy firma A będzie mogła odliczyć 100% VAT z faktur za wynajem samochodów otrzymanych z firmy B?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2014 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy inwestycja polegająca na prowadzeniu malarni kataforetycznej wymaga uzyskania pozwolenia zintegrowanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2014 r., Gall Marek | Aktualne

Czym jest wymagająca pozwolenia zintegrowanego powierzchniowa obróbka w instalacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2014 r., Gall Marek | Aktualne

Czy nabycie usług modernizacji urządzenia produkcyjnego od podmiotu fińskiego stanowi import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy nauczycielowi-bibliotekarzowi zatrudnionemu w zespole szkół przysługuje dodatek za pracę w trudnych warunkach?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2014 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy obsługa kotłowni może być przedmiotem umowy zlecenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy PCC, prowizja od kredytu i oplata za wpis hipoteczny zwiększają wartość inwestycji?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2014 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy pracodawca ma obowiązek powoływania Komisji Socjalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy pracodawca może zakupić kwiaty dla chorego pracownika leżącego w szpitalu ze środków ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy pracodawca może zmusić pracownika do przejścia na emeryturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2014 r., Łobejko Zygmunt | Aktualne

Czy pracownica przebywająca na urlopie wychowawczym jest uprawniona do świadczeń z ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2014 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy pracownik może dochodzić zwrotu zapłaconej kwoty mandatu od poprzedniego pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2014 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy pracownikowi-dyrektorowi szkoły należy wypłacić uzupełniającą odprawę emerytalną?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2014 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy spółdzielnia może rozliczyć w czasie remont środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2014 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Czy spółka komandytowa musi sporządzić remanent w przypadku zmiany wspólników?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2014 r., Mikulska Dorota | Nieaktualne

Czy sprzedaż działek rolnych z majątku prywatnego podlega VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2014 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy ubojnia drobiu wymaga pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2014 r., Gall Marek | Aktualne

Czy u poręczyciela w związku z polisą na życie wystąpi przychód do opodatkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy usługa najmu, którą świadczy podatnik jest zwolniona z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2014 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Czy usługa świadczona przez niemiecką firmę będzie stanowiła import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2014 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy w przypadku leasingu finansowego opłata wstępna będzie jednorazowym kosztem uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2014 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy wydatki na usługę gastronomiczną stanowią dla pracowników przychód ze stosunku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2014 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy wynagrodzenie za czas przepracowany należy wypłacić w miesiącu, w którym wystąpiły nadgodziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2014 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy zakład produkujący biopaliwa musi posiadać pozwolenie zintegrowane?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2014 r., Gall Marek | Aktualne

Czy zwrot VAT może ulec przedawnieniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2014 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jaka część wpisu zostanie zwrócona wykonawcy, jeżeli cofnięcie odwołania nastąpiło przed otwarciem rozprawy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2014 r., Andała-Sępkowska Justyna | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT zastosować?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2014 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jakie dokumenty powinny zostać dołączone do faktury wystawionej za import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2014 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Jakiego kursu należy użyć do przeliczenia faktur dla celów podatku VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2014 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jaki jest zakres obowiązków opiekuna podczas wycieczki szkolnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2014 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Jak należy interpretować § 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie wysokości opłat rejestracyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2014 r., Jerzy Janusz | Aktualne

Jak należy opodatkować transakcje łańcuchową na gruncie polskiej ustawy o podatku od towarów i usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2014 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak należy prawidłowo obliczyć termin na zadawanie pytań do SIWZ w postępowaniu przetargowym prowadzonym w procedurze unijnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 września 2014 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Nieaktualne