Czy rozporządzenie w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego ma również zastosowanie w przypadku przekazywania dokumentów do... - OpenLEX

Czy rozporządzenie w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego ma również zastosowanie w przypadku przekazywania dokumentów do innej jednostki realizującej zadania z zakresu pomocy społecznej, np. PCPR celem wydania decyzji umieszczającej w DPS?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 14 listopada 2021 r.
Autor odpowiedzi: Maczyński Paweł
Odpowiedzi udzielono: 13 listopada 2019 r.

PYTANIE

"W aktach sprawy zamiast oryginałów można pozostawić kopie dokumentów, o których mowa w art. 107 ust. 5b ustawy, z wyjątkiem dowodu tożsamości, którego kopii nie wykonuje się, poświadczonych za zgodność z oryginałem przez pracownika socjalnego przeprowadzającego wywiad".

Czy ten zapis rozporządzenia w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego ma również zastosowanie w przypadku przekazywania dokumentów do innej jednostki realizującej zadania z zakresu pomocy społecznej, np. PCPR celem wydania decyzji umieszczającej w DPS?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX