Questions and answers

Czy w opisanej sytuacji możliwe jest wydanie decyzji nakazującej przywrócenie poprzedniej funkcji urządzenia wodnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2015 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Nieaktualne

Jak zgłosić nową instalację kotłowni przemysłowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2015 r., Gall Marek | Aktualne

Czy konieczne jest oznaczanie odpadów niebezpiecznych w decyzjach indeksem górnym w postaci gwiazdki?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2015 r., Jerzy Janusz | Nieaktualne

Jak poprawnie ustalać stan zatrudnienia w przedsiębiorstwie na poczet prawidowego wypełnienia druku DEK-I-0?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2015 r., Brząkowski Mateusz | Aktualne

Czy gwarancja ubezpieczeniowa powinna być wystawiona na wszystkich członków konsorcjum?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2015 r., Bieńko Monika | Nieaktualne

Kiedy powstaje przychód podatkowy z tytułu przedawnienia się zobowiązania?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 stycznia 2016 r., Geliński Piotr | Nieaktualne

Czy podatnik powinien wrócić do kolejnych deklaracji VAT i złożyć korektę każdego miesiąca oddzielnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy firma powinna wykazać import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2015 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy wspólnota mieszkaniowa do limitu zwolnienia z VAT wlicza kwoty uzyskane z zaliczek na media?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2015 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT sprzedaż wyrobów na rzecz podmiotu unijnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2015 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT sprzedaż winiet?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2015 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy urządzenia wchodzące w skład sieci szerokopasmowej podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2015 r., Kupień Łukasz | Nieaktualne

Jak rozliczyć VAT w przypadku dokonania przez kontrahenta zwrotu towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2015 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT sprzedaż telefonu dokonaną na przełomie czerwca i lipca 2015 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2015 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy w związku z udzieleniem pożyczki spółce ze Stanów Zjednoczonych?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 sierpnia 2016 r., Różycki Karol | Nieaktualne

W jaki sposób podatnik powinien wystawiać faktury VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2015 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak podatnik powinien rozliczyć usługi budowlane wykonywane dla osoby fizycznej we Francji?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2015 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy na fakturze może być podana wcześniejsza data wystawienia od daty sprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak dla potrzeb VAT wykazać fakturę za transport towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy podatnik powinien sprzedać złom i wystawić fakturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2015 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak na gruncie VAT rozliczyć sprzedaż wyrobów do kontrahenta z USA?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2015 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy podatnik ma prawo skorygować fakturę zaliczkową do zera?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2015 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Kiedy powstanie obowiązek podatkowy w VAT z tytułu nieodpłatnego wykonania usługi?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2015 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy w przypadku otrzymania dofinansowania na modernizację hangaru podatnik powinien wystawić fakturę VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2015 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy udzielanie pożyczek pieniężnych innym podmiotom podlega zwolnieniu z opodatkowania VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2015 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy można odliczyć VAT od zakupu produktów zużywanych podczas spotkań z kontrahentami?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2015 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy świadczone nieodpłatnie usługi podlegają opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2015 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jak wprowadzić prywatną nieruchomość do działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2015 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak należy dokonać oceny okresowej pracownika samorządowego, który nie był oceniany przez ponad dwa lata?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2015 r., Culepa Michał | Aktualne

Jak określić na liście płac wyrównanie za odbiór nadgodzin?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2015 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy pracownik ma obowiązek zgłaszać wypadek w drodze do lub z pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2015 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy PINB jako jednostka budżetowa administracji rządowej korzysta ze zwolnienia od opłaty kancelaryjnej przed WSA?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2015 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Nieaktualne

Czy nagrody wypłacane pracownikom z dotacji celowej podlegają opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2015 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy przeniesienie składnika majątku do zagranicznego oddziału firmy generuje przychód z działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2015 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jakie obowiązki ciążą na podatniku, który jednoosobową działalność planuje wnieść do spółki jawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2015 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jakich formalności powinien dopełnić pracodawca, który zamierza oddelegować pracownika do Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2015 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak powinien postąpić pracodawca, jeżeli zamierza powierzyć pracownicy inny rodzaj pracy na okres dłuższy niż 3 miesiące?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2015 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Ile wolnej powierzchni powinno przypadać na pracownika w szatni?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2015 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Jakie skutki podatkowe wywołuje wniesienie spółki cywilnej do inne spółki cywilnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2015 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Ile dni urlopu wypoczynkowego przysługuje emerytowi, który podejmuje pracę w trakcie roku kalendarzowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2015 r., Sokołowska Anna | Aktualne

Czy przedsiębiorca może posiadać zagraniczny rachunek firmowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2015 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy w opisanej sytuacji wymagane jest pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie do ziemi wód opadowych i roztopowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2015 r., Skowysz Aleksandra | Nieaktualne

Czy jest możliwe, aby pracownicy mogli łączyć pracę w strefie zagrożonej hałasem z inną pracą?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2015 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku pomocniczym można powierzyć obowiązki urzędnicze?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2015 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Jak powinien postąpić pracodawca w przypadku, gdy termin złożenia deklaracji PFRON przypada na dzień wolny od pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2015 r., Brząkowski Mateusz | Nieaktualne

W jaki sposób należy przenieść pracowników samorządowych do nowego wydziału?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2015 r., Culepa Michał | Aktualne

Czy okres odbywania stażu z urzędu pracy wlicza się do stażu pracy od którego zależy długość okresu wypowiedzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2015 r., Skibińska Małgorzata | Aktualne

Jak prawidłowo obliczyć wolne i dodatek za godziny nadliczbowe pracownika zatrudnionego na część etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2015 r., Rycak Magdalena | Aktualne